Subsidies Sport, Cultuur & Recreatie

Wilt u een activiteit organiseren en daarmee de gehele bevolking van Putten bereiken? Of heeft u bij de activiteiten die uw stichting organiseert extra aandacht voor kwetsbare inwoners? Misschien komt u dan in aanmerking voor subsidie. Gemeente Putten kent de voor Sport, Cultuur en Recreatie verschillende vormen van subsidie.

  • Ledensubsidies

    Subsidiemogelijkheid voor jeugdleden, leden met een beperking of leden die de AOW leeftijd hebben bereikt. Per lid kan de vereniging een aanvraag doen. De aanvraagtermijn voor 2020 is inmiddels verstreken. De nieuwe formulieren voor subsidieaanvraag 2021 zijn vanaf januari beschikbaar.

  • Incidentele subsidies

    Subsidiemogelijkheid voor eenmalige activiteiten.

  • Structurele subsidie