Incidentele subsidie Putten Herdenkt

De Putten Herdenkt-subsidieregeling is specifiek bedoeld voor activiteiten die binnen het projectplan Putten Herdenkt passen. Het is een middel om initiatieven mogelijk te maken in het kader van het herdenkingsprogramma, dat loopt van september 2019 tot en met mei 2020.

Incidentele subsidie Putten Herdenkt online aanvragen

Voorwaarden subsidieregeling Putten Herdenkt

Om gebruik te kunnen maken van de Putten Herdenkt-subsidieregeling moet het initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

Maximale bijdrage en cofinanciering

 • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €5.000,- onder voorbehoud van cofinanciering van de initiatiefnemer of derden.
 • De cofinanciering van de initiatiefnemer is geregeld. De 50% cofinanciering kan bestaan uit geld, het beschikbare stellen van middelen of goederen, vrijwilligersuren (ureninzet vrijwilligers á €15,- per uur).
 • De regeling is beschikbaar van 19 juni 2019 tot 1 april 2020, of totdat het beschikbare budget vergeven is. Indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal de regeling eerder gesloten worden. Het plafond voor de aanvragen is €60.000,-.

Aansluiten bij de doelstellingen van ‘Putten Herdenkt’

 • De initiatiefnemer overlegt een compact plan dat een nauwe relatie heeft met de doelstellingen van Putten Herdenkt:
  - Herdenken: het eren en gedenken van hen die zich voor het herwinnen van onze vrijheid hebben ingezet;
  - Beseffen: bewustzijn vergroten dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn is op veel plaatsen in de wereld geen realiteit zijn;
  - Beleven: indringende ervaringen ondergaan die bijdragen aan ‘herdenken’ en beseffen’ door de geschiedenis zichtbaar te maken.
  - Passend bij de kernwaarden van de gemeente Putten.
 • Het initiatief draagt bij aan de versterking, dan wel samenhang van het inhoudelijke verhaal en bevordert waar mogelijk de samenwerking.
 • Het betreft eenmalige activiteiten, evenementen, manifestaties en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de 75-jarige herdenking van Razzia en Bevrijding.

Overige specifieke voorwaarden

 • De initiatiefnemer is een rechtspersoon.
 • De subsidieaanvraag kan tot uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit ingediend worden.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd in de voor dit programma geldende periode van september 2019 tot en met mei 2020.

Aanvragen

 • De gemeente Putten voert de regeling uit. 
 • De aanvraag wordt beoordeelt op de wijze waarop het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van Putten Herdenkt.
 • Na afloop levert de initiatiefnemer bewijs dat zijn initiatief is uitgevoerd en hij/zij levert bewijs van de kosten die zijn gemaakt voor de uitvoering.

Contactgegevens

T (0341) 230 211