Ledensubsidies

Subsidiemogelijkheid voor jeugdleden, leden met een beperking of leden die de AOW leeftijd hebben bereikt. Per lid kan de vereniging een aanvraag doen. De aanvraagtermijn voor 2020 is inmiddels verstreken. De nieuwe formulieren voor subsidieaanvraag 2021 zijn vanaf januari beschikbaar.