Doelgroepensubsidie jongeren tot 18 jaar

Puttense verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het aantal leden die jonger zijn dan 18 jaar. Van deze subsidieregeling zijn sportverenigingen uitgesloten, deze verenigingen kunnen de ‘Ledensubsidie Sport’ aanvragen. 

Doelgroepensubsidie jongeren tot 18 jaar online aanvragen 

Deze subsidie dient voor 1 oktober ingediend te worden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Een maatschappelijk actieve vereniging met minimaal 1 actief lid kan voor het aantal leden een subsidie ontvangen in de categorieën:

  • jongeren tot 18 jaar of;
  • ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een maatschappelijk actieve vereniging kan in het kader van deze subsidieregeling rekenen op een basisbedrag van maximaal € 200,00. Per jeugdlid ontvangt de betreffende vereniging maximaal € 10,00. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten. Het subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie ‘Jongeren tot 18 jaar’ is € 4.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per actief lid naar beneden bijgesteld.  

Contactgegevens

T (0341) 359 728