Doelgroepensubsidie ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

Puttense verenigingen kunnen  subsidie aanvragen voor ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Van deze subsidieregeling zijn sportverenigingen uitgesloten, deze verenigingen kunnen de ‘Ledensubsidie Sport’ aanvragen. 

Doelgroepensubsidie ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd online aanvragen

Deze subsidie dient voor 1 oktober ingediend te worden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Een maatschappelijk actieve vereniging met minimaal 1 actief lid kan voor het aantal leden een subsidie ontvangen in de categorieën:

  • jongeren tot 18 jaar of;
  • ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een vereniging kan in het kader van deze subsidieregeling rekenen op een basisbedrag van maximaal €200,00. Per lid vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de betreffende vereniging maximaal €10,00. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag in het kader van deze regeling dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten. Het subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie ‘Ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd’ is per jaar maximaal € 4.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per actief lid naar beneden bijgesteld.

Contactgegevens

T (0341) 359 728