Ledensubsidie Sport

Puttense sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Dit kan voor leden jonger dan 18 jaar. En voor leden met een beperking.

Let op: deze subsidie moet u voor 1 oktober aanvragen. De deadline is verstreken. In het voorjaar van 2022 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

  • De Puttense sportvereniging moet maatschappelijk actief zijn. Zie voor de beschrijving de Nota Gezondheid en Bewegen.
  • De vereniging oefent een door NOC*NSF erkende sport uit.
  • Alleen leden die in Putten wonen komen in aanmerking voor de subsidie.

Hoogte subsidie

  • De sportvereniging ontvangt een basisbedrag van maximaal € 200,00.
  • Voor ieder jeugdlid (tot 18 jaar) ontvangt de vereniging maximaal € 20,00.
  • Voor ieder lid met een lichamelijk of geestelijke beperking ontvangt de vereniging maximaal € 20,00 bovenop het basisbedrag.

Budget

Het totaal beschikbaar budget is € 50.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wordt er toch meer subsidie aangevraagd? Dan verlagen wij het bedrag voor ieder actief lid. Steekproefsgewijs vindt controle plaats op het aantal leden. 

Contactgegevens

T (0341) 359 728