Structurele subsidie

Organisaties kunnen geld aanvragen bij de gemeente om bepaalde producten en activiteiten te leveren. In een beschikking spreken de organisatie en de gemeente af welke producten of diensten dat zijn. Na afloop van het kalenderjaar wordt getoetst of de subsidie is besteed zoals afgesproken. De aanvrager levert een inhoudelijk en financieel verslag. Mocht de uitkomst negatief zijn, dan kan besloten worden de subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Structurele subsidie online aanvragen

Deze subsidie voor 2022 dient voor 1 oktober 2021 ingediend te worden. 

Contactgegevens

T (0341) 359 656