Beleidsregels zonnepanelen in het buitengebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied.

Aanleiding voor de beleidsregels ligt in de gemeentelijke ambitie dat in de toekomst meer gebruik gemaakt dient te worden van duurzame energie. De beleidsregels gaan in op mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen bij woonpercelen en bedrijfspercelen in het buitengebied.

Om de mogelijke negatieve ruimtelijke impact van zonnepanelen op het landschap te ondervangen zijn in de beleidsregels enkele eisen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze eisen hebben onder meer betrekking op de maximale oppervlakte, de ligging, de hoogte en de landschappelijke inpassing.

Met de vaststelling van de beleidsregels hoopt het college het gebruik van duurzame energie voor bewoners in het buitengebied te stimuleren. De beleidsregels liggen ter inzage in het gemeentehuis, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met  (0341) 359 611. De beleidsregels gelden vanaf 7 juli 2016.

Beleidsregels zonnepanelen buitengebied Putten (PDF, 239kB)