Bestemmingsplan, verzoek om aanpassing

Indien u bepaalde plannen heeft op uw perceel, en deze plannen passen niet binnen het bestemmingsplan, dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan indienen.

Dit kan op een aantal manieren:

  • Indien u eerst wilt weten of de gemeente positief staat tegenover uw plan, kunt u het beste een afspraak maken met een van onze medewerkers om dit te bespreken. Hierna kunt u eventueel een principeverzoek indienen. U krijgt vervolgens een antwoord op uw principeverzoek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Indien het antwoord positief is, kan vervolgens een procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan opgestart worden. Hier zijn kosten aan verbonden. De beslissing om het bestemmingsplan daadwerkelijk aan te passen ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad. Vaak biedt het bestemmingsplan dat geldt de nodige mogelijkheden om af te wijken; met een binnenplanse wijziging of binnenplanse vrijstelling. Deze procedures kunnen door het college afgehandeld worden en kosten meestal minder geld en tijd. U kunt aan de balie of op afspraak nadere informatie hierover vragen.
  • U kunt een verzoek tot bestemmingsplanwijziging indienen bij de gemeenteraad. Hier zijn kosten aan verbonden. Wij adviseren u om niet zomaar een dergelijk verzoek in te dienen als u niet weet wat de politiek van uw plannen vindt. Indien uw verzoek wordt afgewezen dient u namelijk toch kosten te betalen.
  • U kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook hierbij adviseren wij u om niet zomaar een aanvraag in te dienen als het plan niet (zondermeer) in het bestemmingsplan past, maar hierover eerst vooroverleg met ons te voeren. Indien de vergunning namelijk geweigerd wordt, dient u toch kosten te betalen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte via telefoonnummer (0341) 359 611.