Online inzien bestemmingsplannen

Online inzien bestemmingsplannen via de website Ruimtelijke Plannen.

U kunt de plannen online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierop staan de ontwerpplannen, vastgestelde plannen en geldende plannen. 

Het bestemmingsplan Kom Zuid is hieronder te downloaden (dit plan is nog niet geheel -goed- digitaal raadpleegbaar):

Voorschriften Kom Zuid

Plankaart Kom Zuid