Ontwerpplannen

De gemeente stelt een ontwerpplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de lokale krant en de Staatscourant (een wijzigingsplan alleen in de lokale krant). Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) over het plan geven. De zienswijzen worden verzameld en beoordeeld door de gemeente.

Plannen in ontwerpfase

  • De Schauwhof - ter inzage tot 12 augustus, zienswijzetermijn verstreken - zienswijzen ingediend

De plannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie Ruimte in het gemeentehuis (op afspraak).

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpplan, dan kunt u een zienswijze indienen via info@putten.nl of schriftelijk bij de gemeenteraad (voor bestemmingsplannen) of bij het college van burgemeester en wethouders (voor wijziginsplannen) via Postbus 400, 3880 AK, Putten.

In uw zienswijze moet staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • Over welk ontwerpplan uw zienswijze gaat.
  • Motivatie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Wij doen ons best de plannen die in procedure zijn zo actueel mogelijk bij te houden. Aan dit overzicht op onze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als een plan ter inzage gaat, wordt dit bekendgemaakt via de lokale krant. U kunt zich via de website www.ruimtelijkeplannen.nl abonneren op een meldingsservice. U wordt dan via de e-mail op de hoogte gehouden van plannen in uw buurt.