Ruimtelijke visies

Overzicht ruimtelijke visies gemeente Putten.

 • Woonvisie Putten 2020-2025 - Werken aan het Puttens palet

  De Woonvisie Putten 2020-2025 kunt u hieronder downloaden.

 • Flexwonen

  Flexwonen is een tijdelijke woonoplossing, waarbij het tijdelijke karakter kan liggen in de woning zelf, het gebruik van de woning of het gebruik van de locatie. Om te voldoen aan de behoefte moet de oplossing snel zijn te realiseren en de woning in het goedkope segment vallen.

 • Prestatieafspraken 2022

  Meer sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen, aandacht voor de betaalbaarheid en een duurzaam thuis. Het is slechts een greep uit de afspraken die Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en Gemeente Putten met elkaar gemaakt hebben.

 • Structuurvisie Putten 2030, vastgesteld

  De gemeenteraad van Putten heeft op 5 maart 2015 de Structuurvisie Putten 2030 gewijzigd vastgesteld en heeft deze op 4 februari 2021 gewijzigd.

 • Gebiedsvisie Strand Nulde

  De gemeenteraad van Putten heeft op 29 oktober 2015 de gebiedsvisie Strand Nulde vastgesteld.

 • Inbreidingsnotitie 2015 - vastgesteld 2017

  Op 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Inbreidingsnotitie 2015 gewijzigd vastgesteld.

 • Toekomstvisie Putten

  De gemeenteraad van Putten heeft op 6 februari 2014 de Toekomstvisie Putten vastgesteld.

 • Parkeerbeleid

  pdf, 898kB

  Link naar het parkeerbeleid.

 • Parkeernota

  pdf, 468kB

  Link naar de parkeernota.

 • Gebiedsvisie Stationsstraat

  De gemeenteraad van Putten heeft op 4 april 2019 de gebiedsvisie voor de Stationsstraat gewijzigd vastgesteld. De visie richt zich op de Stationsstraat, lopende vanaf de Oude Rijksweg/Nijkerkerstraat tot aan de spoorlijn.

 • Gebiedsvisie Koekamperweg

  De gemeenteraad van Putten heeft op 2 juni 2016 de gebiedsvisie Koekamperweg 2015-2025 vastgesteld.

 • Gebiedsvisie Nijkerkerstraat

  De gemeenteraad van Putten heeft in de vergadering van 6 juli 2017 de gebiedsvisie Nijkerkerstraat gewijzigd vastgesteld

 • Recreatie +

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 december 2016 (gewijzigd) heeft vastgesteld het beleidsdocument ‘Recreatie +’.

 • Visie geluidschermen

  Op 12 december 2017 hebben burgemeester en wethouders de Visie geluidschermen vastgesteld.

 • Beeldkwaliteitsplan Rimpeler

  De gemeenteraad van Putten heeft op donderdag 8 maart 2018 het beeldkwaliteitplan Rimpeler vastgesteld.

 • Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat

  Hierbij willen wij u graag informeren over de voortgang van het ontwerp van de stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat en omgeving.

 • Locatie Wallenbergstraat

 • Inspiratiedocument Dorpsentrees

  pdf, 27MB

  Inspiratiedocument Dorpsentrees.

 • Gebiedsvisie bedrijventerrein Henslare

  Op 10 maart 2022 is de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.