Beeldkwaliteitsplan Rimpeler

De gemeenteraad van Putten heeft op donderdag 8 maart 2018 het beeldkwaliteitplan Rimpeler vastgesteld.

Het beeldkwaliteitplan vormt samen met het gelijktijdig vastgestelde bestemmingsplan Rimpeler het toetsingskader voor de beoordeling van omgevingsvergunningen. Het beeldkwaliteitplan heeft tot doel om in Rimpeler er voor te zorgen dat de bebouwing en het openbaar gebied een hoogwaardige herkenbare kwaliteit krijgen. Het beeldkwaliteitplan maakt na vaststelling onderdeel uit van de gemeentelijke Welstandsnota. Tegen het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitplan kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Doornbos via telefoonnummer (0341) 359 731.

Te downloaden

 Beeldkwaliteitsplan Rimpeler