Flexwonen

Flexwonen is een tijdelijke woonoplossing, waarbij het tijdelijke karakter kan liggen in de woning zelf, het gebruik van de woning of het gebruik van de locatie. Om te voldoen aan de behoefte moet de oplossing snel zijn te realiseren en de woning in het goedkope segment vallen.

In de woonvisie staat daarover: We zien behoefte aan Flexwonen bij starters, uitstroom maatschappelijke opvang en/of andere zorginstellingen, relatieverbrekingen, huisuitzettingen, gedwongen woningverkoop en overige spoedzoekers. In hun huisvestingsvraag willen wij voorzien. Hiervoor gaan we uit van een vraag tussen de 65-82 woningen per jaar.

De gemeenteraad heeft besloten dat de eerste tijdelijke woningen aan de Bijsterenseweg worden geplaatst voor een periode van 15 jaar. De stappen die daarvoor worden genomen, doorlopen we in nauw overleg met belanghebbenden uit de directe omgeving. Op 14 juli is tijdens een bijeenkomst met belangstellenden informatie uitgewisseld over het proces tot nu toe en over de noodzakelijke vervolgstappen. Omdat er veel vragen leven over onder andere de locatie en de doelgroep is afgesproken dat begin september een vervolgbijeenkomst wordt gehouden.

Notitie Flexwonen

Hieronder vindt u de notitie ‘Flexwonen’ waarover de gemeenteraad heeft besloten, de presentatie van 14 juli 2021 en het verslag van de bewonersavond op 15 september 2021.

Vervolg bewonersavond

Als vervolg op de bewonersavond op 15 september hebben we met ongeveer 10 omwonenden twee bijeenkomsten gehouden. Het doel van die bijeenkomsten was om de wensen en ideeën om te zetten naar een plan voor de inrichting van het gebied. En dat is gelukt.

Op deze pagina staan de verslagen van die bijeenkomsten en het voorkeursmodel, oftewel een schets van hoe het gebied er uit kan komen te zien. Ook maken we afspraken over het gebruik en beheer voor de komende 15 jaren en voor de tijd daarna. Met omwonenden en de woningstichting WSP onderzoeken wij hoe wij die afspraken kunnen vastleggen.