Flexwonen

Flexwonen is een tijdelijke woonoplossing, waarbij het tijdelijke karakter kan liggen in de woning zelf, het gebruik van de woning of het gebruik van de locatie. Om te voldoen aan de behoefte moet de oplossing snel zijn te realiseren en de woning in het goedkope segment vallen.

In de woonvisie staat daarover: We zien behoefte aan Flexwonen bij starters, uitstroom maatschappelijke opvang en/of andere zorginstellingen, relatieverbrekingen, huisuitzettingen, gedwongen woningverkoop en overige spoedzoekers. In hun huisvestingsvraag willen wij voorzien. Hiervoor gaan we uit van een vraag tussen de 65-82 woningen per jaar.

De gemeenteraad heeft besloten dat de eerste tijdelijke woningen aan de Bijsterenseweg worden geplaatst voor een periode van 15 jaar. De stappen die daarvoor worden genomen, doorlopen we in nauw overleg met belanghebbenden uit de directe omgeving. Op 14 juli is tijdens een bijeenkomst met belangstellenden informatie uitgewisseld over het proces tot nu toe en over de noodzakelijke vervolgstappen. Omdat er veel vragen leven over onder andere de locatie en de doelgroep is afgesproken dat begin september een vervolgbijeenkomst wordt gehouden.

Hieronder vindt u de notitie ‘Flexwonen’ waarover de gemeenteraad heeft besloten en de presentatie van 14 juli 2021.