Gebiedsvisie Stationsstraat

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 april 2019 de gebiedsvisie voor de Stationsstraat gewijzigd vastgesteld. De visie richt zich op de Stationsstraat, lopende vanaf de Oude Rijksweg/Nijkerkerstraat tot aan de spoorlijn.

Daarnaast maakt ook het noordelijke deel van de Jan Nijenhuisstraat deel uit van het plangebied. In de gebiedsvisie wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de herinrichting van de Stationsstraat vorm krijgt. Naar aanleiding van een aangenomen amendement is het stedenbouwkundige deel uit de gebiedsvisie verwijderd.

Gebiedsvisie Stationsstraat Putten downloaden (PDF)