Inloopavond plannen locatie Matchpoint

Voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie Matchpoint heeft de gemeente op 31 oktober 2017 een bijeenkomst gehouden. Op deze avond hebben wij uitleg gegeven over het proces om te komen tot een permanente invulling voor deze locatie en hebben wij een voorkeursvariant gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben wij van de bezoekers opmerkingen en ideeën mogen ontvangen. In de afgelopen maanden hebben wij verder gewerkt aan de plannen. Waar mogelijk zijn de ingebrachte opmerkingen en ideeën in het plan meegenomen. Vanwege de terinzagelegging van het bestemmingsplan willen wij de inwoners informeren.

Inloopavond op 22 maart 2018

De gemeente Putten nodigt inwoners van harte uit voor een inloopavond op donderdag 22 maart 2018 over de locatie Matchpoint. De inloopavond is in het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u kennis nemen van de definitieve stedenbouwkundige opzet voor de locatie Matchpoint. U kunt vragen stellen aan de medewerkers over de procedure en de gemaakte keuzes. Tijdens de avond wordt doorlopend een powerpointpresentatie getoond.