Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Wallenbergstraat

In samenspraak met de Woningstichting Putten heeft de gemeente een plan ontwikkeld voor de bouw van 26 appartementen op het deels braak liggende terrein aan de Wallenbergstraat. Dinsdag 21 mei is er tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond in het kantoor van Woningstichting Putten aan de Spoorstraat 2 in Putten.

Opzet inloopavond

Op 3 juni 2017 en 26 maart 2018 zijn er 2 inloopavonden gehouden over de nieuwbouwplannen aan de Wallenbergstraat. Tijdens de komende inloopavond kunt u kennisnemen van het ontwerpbestemmingsplan. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen aan medewerkers van de gemeente en van de woningstichting. Bijvoorbeeld over het bestemmingsplan zelf, de procedures en de gemaakte keuzes. Er is geen gezamenlijke opening of afsluiting. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf maandag 20 mei ter inzage bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3.

Het plan in een notendop

In de nieuwe situatie wordt voorzien in de bouw van 26 huurappartementen in 2 gebouwen. Blok 1 bestaat uit 3 bouwlagen en 16 appartementen. Blok 2 bestaat uit 3 bouwlagen en 10 appartementen.