Recreatie +

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 december 2016 (gewijzigd) heeft vastgesteld het beleidsdocument ‘Recreatie +’.

In ‘Recreatie +’ staan de visie, uitgangspunten en ruimtelijke instrumenten om de verblijfsrecreatie te versterken. Het beleid sluit inhoudelijk aan bij de koers van het regionale programma Vitale vakantieparken.

In ‘Recreatie +’ zijn een viertal ruimtelijke instrumenten opgenomen waarmee de raad haar visie wil verwezenlijken. Het betreft de volgende instrumenten:

  • Kwaliteitsimpuls; kwaliteitsimpuls voor het recreatieve landschap en het vergroten van de bouwmogelijkheden voor recreatieondernemers met als doel om de diversiteit en kwaliteit van de verblijfsrecreatie te vergroten.
  • Schakelen; mogelijkheid bieden aan recreatieondernemers om te schakelen tussen verblijfsrecreatie en dagrecreatie.
  • Uitruilen; uitbreiding recreatieterreinen door uitruilen van recreatieve planologische ruimte mogelijk te maken, om zodoende innovatieve toekomstplannen te faciliteren.
  • Bedenktijd; tijdelijk toestaan dat de beheerderswoning wordt gebruikt als reguliere woning en aan de ondernemer bedenktijd te geven alvorens deze een definitieve beslissing neemt over zijn toekomst en die van de recreatieve bestemming.

Inzage beleid

Het beleid ‘Recreatie +’ treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en ligt tijdens de openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de balie ‘Omgevingsloket’. Tevens is het beleid ‘Recreatie +’ hieronder te downloaden.

>> Beleidsdocument Recreatie+ (PDF, 2,18MB) +