Structuurvisie Putten 2030, vastgesteld

De gemeenteraad van Putten heeft op 5 maart 2015 de Structuurvisie Putten 2030 gewijzigd vastgesteld en heeft deze op 4 februari 2021 gewijzigd.

De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen. De structuurvisie is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.