Toekomstvisie Putten

De gemeenteraad van Putten heeft op 6 februari 2014 de Toekomstvisie Putten vastgesteld.

De Toekomstvisie Putten is een samenbundeling van richtinggevende ideeën en visies voor de toekomst van Putten. Met deze visie geeft de gemeenteraad aan het bestuur een richtsnoer om naar te handelen. Dat maakt het mogelijk om over ‘de waan van de dag’ heen te stappen en in te zetten op een koers die Putten ook in te toekomst actueel en urgent houdt voor haar gemeenschap. De toekomstvisie dient daarmee als basis voor de uitvoering van de gemeentelijke (beleids)programma’s in de komende 10 tot 15 jaar.

De toekomstvisie is hieronder als pdf bestand te downloaden.