Beoordeling schetsplan

Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? U kunt ook eerst advies vragen of overleggen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit doet u door een schetsplan in te dienen. Zij toetsen uw bouwplan aan welstandsvoorschriften en het bestemmingsplan.

Beoordeling schetsplan online aanvragen

Meesturen

  • Tekeningen op schaal van de bestaande en gewenste situatie. Zoals plattegrond, lengte- en dwarsdoorsnede(n) en alle gevelaanzichten (maximaal 1:100);
  • Een situatietekening op schaal van de bestaande en gewenste situatie (maximaal 1:1000);
  • Beschrijving gebruikte materialen en kleurgebruik;
  • Foto’s van de bestaande situatie en de directe omgeving (inclusief omliggende bouwwerken);
  • Is het nieuwbouw? Dan moet u een berekening van de inhoud van de bestaande en nieuwe bouwwerken indienen. 

Voor een goede beoordeling van het schetsplan dienen de tekeningen bouwtechnisch deugdelijk te zijn.

Kosten

De kosten voor beoordelen van een schetsplan bedragen € 64,00.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Beoordeling Schetsplan (PDF, 136kB)' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611