Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (rayonarchitect)

Op donderdag 23 november 2023 toetst de rayonarchitect van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vanaf 11:30 uur de volgende plannen aan de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid.

Nummer – Adres en omschrijving
Z2023-0170 - Peppelerweg 8, plaatsen dakkapel
Z2023-0194 - Krachtighuizerweg 40, bouwen bedrijfswoning
Z2023-0255 - Garderenseweg 62, wijzigen gevel
Z2023-0260 - Telgterweg 22, legaliseren bijgebouw
Z2023-0306 - Bosrand 100, vernieuwen carport


Z = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende  vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.