Gemeentelijk toezicht bouw en verbouw

U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.

De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

In de  omgevingsvergunning staat wanneer u kunt starten met de bouw of verbouwing. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.

De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u u niet aan de voorwaarden houdt. 

Naast het kunnen stilleggen van de werkzaamheden heeft de toezichthouder, om het toezicht te kunnen uitoefenen, op grond van de Algemene Wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde bevoegdheden.

 

Bevoegdheid betreden terreinen

Op grond van artikel 5:15 van de Awb mag een toezichthouder elke plaats betreden met uitzondering van een woning zonder de toestemming van de bewoner. Als een toezichthouder voor het kunnen uitvoeren van zijn controle een terrein moet betreden, zal hij zich ter plaatse direct melden bij degene die zich op dat terrein bevindt (bewoner, werknemer enz). Als er niemand wordt aangetroffen en de toezichthouder kan zijn controle ter plaatse uitvoeren, dan kan het zijn dat de toezichthouder de controle direct uitvoert zodat hij niet meer hoeft terug te komen. Doorgaans zal hij wel een bericht achterlaten waarin wordt gemeld dat het terrein is bezocht.

 

Artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een bijzonder voorschrift die de toezichthouder wel de bevoegdheid geeft tot het binnentreden van de woning. Het binnentreden in woningen tegen de wil van de bewoner moet terughoudend worden toegepast, reden waarom het systeem van een machtiging in het leven is geroepen. De machtiging tot binnentreden van een woning kan op grond van de Algemene Wet op het Binnentreden alleen worden afgegeven aan diegene die volgens de wet daartoe bevoegd is verklaard.

 

Foto´s maken

Conform artikel 5:15 en 5:18 van de Awb mag de toezichthouder bij zijn controle de “benodigde apparatuur” meenemen om hiermee de gecontroleerde zaken vast te leggen.

 

Handhavingsbeleid

Door de gemeenteraad is integraal handhavingsbeleid vastgesteld waarin door het gemeentebestuur voor verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving zijn vastgelegd.

Bijzonderheden

Handhavingsbeleid

Door de gemeenteraad is integraal handhavingsbeleid vastgesteld waarin door het gemeentebestuur voor verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving zijn vastgelegd. In het handhavinguitvoeringsprogramma (PDF, 844kB) worden de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

Bevoegdheid toezichthouder

Om het toezicht te kunnen uitoefenen hebben de toezichthouders op grond van de Algemene Wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde bevoegdheden.

Op grond van artikel 5:15 van de Awb mag een toezichthouder elke plaats betreden met uitzondering van een woning zonder de toestemming van de bewoner. Als een toezichthouder voor het kunnen uitvoeren van zijn controle een terrein moet betreden, zal hij zich ter plaatse direct melden bij degene die zich op dat terrein bevindt (bewoner, werknemer enz).

Artikel 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een voorschrift die de toezichthouder wel de bevoegdheid geeft tot het binnentreden van de woning. Het binnentreden in woningen tegen de wil van de bewoner moet terughoudend worden toegepast, reden waarom het systeem van een machtiging in het leven is geroepen. De machtiging tot binnentreden van een woning kan op grond van de Algemene Wet op het Binnentreden alleen worden afgegeven aan diegene die volgens de wet daartoe bevoegd is verklaard.

 

Conform artikel 5:15 en 5:18 van de Awb mag de toezichthouder bij zijn controle de “benodigde apparatuur” meenemen om hiermee de gecontroleerde zaken vast te leggen.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bouwen

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 720