Huisnummer aanvragen

De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis een nummer te geven. Ook bedrijfs- en winkelpanden krijgen een nummer die voor nummering in aanmerking komen. Heeft u een nieuwbouwhuis gebouwd of gekocht? Of heeft u een extra huisnummer nodig, omdat u uw woning wilt splitsen? Vraag uw huisnummer aan bij de gemeente via het (online) aanvraagformulier. 

Huisnummer online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Let op: het object moet wel voldoen aan de eisen die de wet BAG stelt. De gemeente beoordeelt aan de hand hiervan uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor een huisnummer.

Bewijsstukken

Bij de aanvraag moet u een situatietekening en eventueel foto’s van het betreffende object toevoegen. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Let op

Heeft u een omgevingsvergunning of woonsplitsvergunning nodig? Dan doet u de aanvraag voor een nieuw huisnummer tegelijkertijd met de vergunningaanvraag.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag huisnummer’ downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611