Planschade, schadevergoeding

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woonwijk. Of bij de aanleg van een nieuwe weg. De schade die u lijdt, heet planschade. 

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw woning komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor mist u inkomen.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet recht heeft op een schadevergoeding. Daarna neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag en stelt het bedrag van de schadevergoeding vast. 

Is de schade op een ander manier geregeld? Dan krijgt u geen tegemoetkoming. Bijvoorbeeld omdat uw pand door de gemeente is gekocht of onteigend. 

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit zijn projecten die boven de mogelijkheden of rechten van de gemeente gaan. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn:

 • U heeft schade aan uw bezit (u bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade door planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • U vraagt binnen 5 jaar de planschadevergoeding schriftelijk aan. Dit kan vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Is de schade op een ander manier geregeld? Dan krijgt u geen tegemoetkoming. Bijvoorbeeld omdat uw pand door de gemeente is gekocht of onteigend. 

Kosten

U betaalt € 300,00 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Wordt de aanvraag voor een schadevergoeding geaccepteerd? Dan krijgt u het bedrag terug. Wordt de schadevergoeding niet toegekend? Dan krijgt u het bedrag niet terug.

Termijn

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar.

Aanpak

U vraagt binnen 5 jaar de planschadevergoeding schriftelijk aan. Dit kan vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is.

In uw brief schrijft u naast uw persoonlijke gegevens ook:

 • Reden van uw aanvraag.
 • Hoeveel planschadevergoeding u vraagt.
 • Uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent.

Bij gestelde inkomensderving moet u meer informatie geven.

Bij gestelde waardevermindering van eigendom:

 • Datum waarop u de eigendom van een onroerende zaak of ander zakelijk recht daarop heeft gekregen.
 • Kopie eigendomsbewijs of contract economische overdracht meesturen.

Bezwaar & beroep

U mag bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611