Coronavirus

Coronavirus nieuwsberichten

  • Burgemeester H.A. Lambooij heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd over het coronavirus. In deze dertiende raadsinformatiebrief, de laatste van dit bijzondere jaar, schetst de burgemeester de situ... Lees meer over 'Raadsinformatiebrief 13 van bu...'
  • De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's; gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezond... Lees meer over 'Intrekking Noodverordening COV...'
  • Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er ... Lees meer over 'Lockdown om contacten tot een ...'
  • Op dinsdag 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende 3 maanden in werking getreden. Deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen, vervangt de noodverordenin... Lees meer over 'Tijdelijke wet maatregelen COV...'

Interview met burgemeester over oplaaiend coronavirus

 

Houd afstand: corona is geen grap

 

Externe links

Externe links over het coronavirus vanuit de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Rijksoverheid coronavirus COVID-19

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

GGD Noord- en Oost-Gelderland

 

Snel naar:

Veelgestelde vragen voor/over:

Landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (tussen 08.00-20.00 uur)
 

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Informatienummer GGD NOG: 088 - 443 30 00.