Coronanieuws

 • Aanvraag bijzonder uitstel gemeentelijke belastingen

  23 februari 2021

  Beste ondernemer, u heeft uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor 2021 ontvangen. Wij realiseren ons dat veel ondernemers hard worden geraakt door de coronamaatregelen. We begrijpen dat deze onkosten nu lastig kunnen zijn. Daarom bieden wij u direct de mogelijkheid om de betaling over een langere periode te spreiden dan de standaard geldende betalingstermijn.

 • Click & collect

  11 februari 2021

  Hier staan de meest gestelde vragen en antwoorden over click & collect.

 • College Putten wil reclamebelasting voor 2021 schrappen

  10 februari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van Putten stelt de gemeenteraad voor om in 2021 géén reclamebelasting te heffen. “Het water staat de winkeliers in Putten door corona aan de lippen. Met het schrappen van de reclamebelasting voor 2021 hopen wij onze ondernemers een klein steuntje in de rug te geven”, zo motiveert wethouder Roelof Koekkoek het voorstel aan de raad. Met het schrappen van de reclamebelasting voor 2021 komt het college tegemoet aan een dringend verzoek van stichting Ondernemersfonds Putten (SOP) en de ondernemersvereniging Winkelcentrum Putten (WCP).

 • Schaatsen, schaatsbanen, sneeuw en winterweer

  08 februari 2021

  Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken. Wat kan wel en wat kan niet? Alle antwoorden vindt u op de website van de rijksoverheid.

 • Wekelijks fruit voor medewerkers zorginstellingen Putten

  04 februari 2021

  De gemeente Putten laat tot aan de zomer van 2021 iedere week fruitpakketten bezorgen bij de zorginstellingen Elim, de Schauw, Norschoten, Puttesteijn, Parel-Staete, Philadelphia, Stichting de Pinnenburg en het Zorgerf Buiten-Land. De pakketten zijn bestemd voor de honderden zorgmedewerkers van deze instellingen.

 • Video: in gesprek met Janneke van de Kolk (12 jaar)

  15 maart 2021

  De 12-jarige Janneke van de Kolk uit Putten zit al sinds maart 2020 in quarantaine. Dit omdat haar moeder een donorlever heeft en kwetsbaar is. Janneke is dus al bijna een jaar niet op school geweest en spreekt haar vriendinnen maar heel af en toe.

 • Intrekking Noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

  23 december 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's; gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020;
  constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19.

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  15 december 2020

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

 • Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

  10 december 2020

  Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

 • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden

  02 december 2020

  Op dinsdag 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende 3 maanden in werking getreden. Deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen, vervangt de noodverordeningen COVID-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Ook de aanwijzingsbesluiten die gerelateerd zijn aan de noodverordeningen zijn hiermee ingetrokken.

 • Reactie burgemeester Lambooij op positieve test SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijf in Putten

  02 december 2020

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft burgemeester H.A. Lambooij van de gemeente Putten gisteravond medegedeeld dat een nertsenbedrijf in Putten in de zogeheten early warning (het monitoringsysteem) positief is getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf telt ongeveer 3.000 moederdieren en wordt geruimd. De Tweede Kamer is vanmorgen vroeg door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte de gebracht door middel van een Kamerbrief.

 • De Luisterlijn

  15 maart 2021

  In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op.

 • Weekmarkt Putten vanaf woensdag 21 oktober ‘in de hekken’

  19 oktober 2020

  De weekmarkt in Putten gaat vanaf woensdag 21 oktober 2020 ‘in de hekken’. Met deze maatregel wil de gemeente het bezoek aan de markt nog beter reguleren. Dit besluit is een direct gevolg van de noodverordening die vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt. Burgemeester H.A. Lambooij: “Om de 1,5 meternorm te kunnen handhaven, zijn we door de nieuwe noodverordening verplicht om een ‘actief deurbeleid’ te voeren, net als bij winkels. In winkels mogen een klein aantal personen tegelijk ‘binnen’ zijn. Hetzelfde geldt vanaf woensdag 21 oktober op beide marktlocaties”.

 • Gemeente Putten vraagt jongeren mee te denken over coronabestendige samenleving

  05 oktober 2020

  De gemeente Putten organiseert op donderdagavond 9 juli een Zoom-sessie voor jongeren. Aan de jongeren wordt gevraagd om met suggesties te komen voor het inrichten van de samenleving ten tijde van corona. De opbrengst wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Coronamaatregelen centrum Putten krijgen nader vorm

  08 oktober 2020

  De gemeente Putten, de ondernemersvereniging Winkelcentrum Putten (WCP) en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling West-Veluwe trekken samen op om het winkelcentrum van Putten én coronabestendig én aantrekkelijk en gastvrij te houden. Ruim 2 weken geleden werd deze intentie uitgesproken. Deze en komende week worden de maatregelen verder uitgerold en zichtbaar in het straatbeeld. Zo heeft de gemeente inmiddels de nodige verkeersbesluiten genomen.

 • Wees waakzaam: corona is niet weg!

  05 oktober 2020

  Gisteren, tweede Pinksterdag, is de horeca weer opengegaan. Dat is na een lange tijd van locked-down heel erg fijn, maar het kan ook als spannend worden ervaren. We moeten waakzaam blijven. COVID-19 is namelijk nog steeds aanwezig in onze samenleving. Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van corona geweest. Ook in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus.

 • WCP, horeca en gemeente slaan de handen ineen voor een coronabestendig centrum van Putten

  05 oktober 2020

  De ondernemersvereniging WCP (Winkelcentrum Putten), de lokale horecaondernemers en de gemeente Putten slaan de handen ineen om te komen tot een coronabestendig centrum van Putten. De 3 partijen zetten vandaag hun handtekening onder een gezamenlijk plan van aanpak. Het plan beoogt het winkelend publiek de ruimte te bieden om anderhalve meter afstand van elkaar te houden en tegelijkertijd de lokale ondernemers in staat te stellen om een boterham te verdienen.

 • Brief aan recreatieondernemers 13 mei 2020

  13 mei 2020, pdf, 152kB
 • Sportactiviteiten vooraf melden bij de gemeente

  29 april 2020

  Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren iets te versoepelen. Vanaf vandaag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer buiten en in teamverband sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen eveneens de ruimte om te sporten. Ook voor hen geldt: in de open lucht en met 1,5 meter afstand.

 • Informatie voor jongeren

  10 april 2020

  Thuis moeten blijven door het coronavirus zorgt voor vragen. Hoe ga je hier als jongere mee om?

 • Informatie voor ouders

  04 januari 2021

  De huidige thuisblijfsituatie door de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om?

 • Omgaan met mensen met dementie tijdens corona

  10 april 2020

  De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving. Uw naaste met dementie kan zich onveilig voelen en vereenzamen; thuis of in het verpleeghuis. In dit artikel geven we advies en tips over hoe u daarmee om kunt gaan.

 • Grip op geld in tijden van crisis

  10 april 2020

  Het kan zijn dat zorgen over onze gezondheid de kop opsteken. En misschien ook zorgen over uw financiële situatie.

 • Sociaal (maatschappelijk) werk tijdens de coronacrisis

  10 april 2020

  Ook tijdens de coronacrisis staat het team van Stimenz in Putten voor u klaar.

 • Persbericht: Putten ziet onverminderd strikt toe op naleving coronamaatregelen

  09 april 2020
 • Tips om desinformatie en nepnieuws te herkennen

  03 april 2020

  Over het coronavirus of covid19 wordt via websites en sociale media veel onjuiste informatie gedeeld. Hoe controleer je of berichten wel kloppen? Lees de onderstaande tips om makkelijker nepnieuws te herkennen. En kijk altijd op betrouwbare websites, zoals: Rijksoverheid.nl, RIVM.nl en Gemeente Putten.nl.

 • Infographic Aanvraag van de Tozo-regeling

  31 maart 2020, pdf, 478kB
 • Bezoekers gemeentehuis alleen welkom na telefonische afspraak

  02 juli 2020

  Vanaf woensdag 1 april 2020 kunt u alléén telefonisch een afspraak maken voor een bezoek aan ons servicecentrum. U kunt geen afspraak meer maken via onze website of via de e-mail.

 • Putten ziet strikt toe op naleving coronamaatregelen

  De gemeente Putten gaat strikt toezien op de naleving van de aanvullende coronamaatregelen zoals die gisteren door de rijksoverheid zijn afgekondigd. “De regels zijn volstrekt helder”, zo geeft burgemeester Lambooij aan. “Blijf zoveel mogelijk thuis, houdt 1,5 meter afstand en kom niet samen in een groep. Daar zien wij op toe. Overtredingen wordt niet getolereerd en wij schromen niet om zo nodig boetes uit te delen”.

 • Maatregelen gemeentelijke belastingen en heffingen voor inwoners vanwege coronavirus

  De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft de rijksoverheid al de nodige maatregelen afgekondigd voor onder meer ondernemers. De gemeente Putten heeft daarnaast ook gekeken wat zij voor inwoners kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen.

 • Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in Putten

  19 maart 2020

  In navolging van de rijksoverheid neemt ook de gemeente Putten steunmaatregelen voor lokale ondernemers die financieel in de problemen komen door de uitbraak van het Coronavirus. Ondernemers krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ook wijzigt de gemeente het opleggen van aanslagen voor de toeristenbelasting. De gemeente is verder in afwachting van de uitwerking van een landelijk besluit gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op basis van deze tijdelijke regeling kan aan ondernemers een aanvulling op het inkomen worden verstrekt. De gemeente gaat de regeling uitvoeren zodra hierover duidelijkheid is.

 • Uitstel belastingbetaling ondernemers. Gewijzigde aanslag toeristenbelasting

  18 maart 2020

  In verband met de huidige omstandigheden heeft de gemeente Putten de betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers uitgesteld. Daarnaast wijzigt de gemeente het opleggen van aanslagen toeristenbelasting.

 • Bijstand voor ondernemers

  15 april 2021

  Komt u als zelfstandig ondernemer in de problemen door het coronavirus? De regering neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen.