Aanvraag bijzonder uitstel gemeentelijke belastingen

Beste ondernemer, u heeft uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor 2021 ontvangen. Wij realiseren ons dat veel ondernemers hard worden geraakt door de coronamaatregelen. We begrijpen dat deze onkosten nu lastig kunnen zijn. Daarom bieden wij u direct de mogelijkheid om de betaling over een langere periode te spreiden dan de standaard geldende betalingstermijn.

Aanvraag bijzonder uitstel

Bent u in de financiële problemen gekomen door de coronacrisis en wilt u graag langer uitstel van betaling? Dan kunt u een verzoek indienen voor “bijzonder uitstel”. U kunt hiervoor het formulier aanvraag betalingsregeling gebruiken. U vindt dit formulier op www.putten.nl/betalingsregeling. Wanneer op basis van de door u verstrekte informatie bijzonder uitstel wordt toegekend dan hoeft u deze belastingschuld pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. U mag dan de belastingschuld in 36 maanden af lossen met een minimum termijnbedrag van € 25 per maand.

Is uitstel van betaling niet nodig?

Wanneer u niet of nauwelijks getroffen bent door corona is bijzonder uitstel van betaling niet mogelijk. Uw openstaande belastingschuld moet dan op de aanslag genoemde vervaldata zijn bijgeschreven op IBAN NL76 ABNA 0484 2929 35 t.n.v. Gemeente Putten. Vermeld bij uw betaling het aanslagnummer. 

Betalingsregeling

Is het voor u niet mogelijk om de aanslag ineens te betalen, dan kunt u wel een normale beta-lingsregeling aan vragen. Dit doet u door het formulier aanvraag betalingsregeling in te vullen en op te sturen. U vindt dit formulier op www.putten.nl/betalingsregeling.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met mevrouw W. Besselsen-Pluim op via telefoonnummer (0341) 359 748.