Bijstand voor ondernemers

Komt u als zelfstandig ondernemer in de problemen door het coronavirus? De regering neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) = Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Wat kan de gemeente Putten voor u betekenen? Hebt u een levensvatbaar bedrijf? En hebt u door het coronavirus tijdelijk financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling van uw inkomen in de vorm van een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Deze regeling heet het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)’. De Bbz-regeling is nu concreet gemaakt door de rijksoverheid en heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) aanvragen

U kunt nu een aanvraag doen voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in verband met Coronavirus. 

Lees meer over de regeling en het aanvragen via de coronapagina voor ondernemers.

Veel regelingen lopen niet via de gemeente Putten

De meeste van 'noodpakket maatregelen' lopen niet via de gemeente Putten, bijvoorbeeld:

  • Werktijdverkorting verloopt via het UWV (NOW regeling).
  • Uitstel van betaling van belastingen verloopt via de Belastingdienst.
  • Verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB).

Meer informatie over deze en andere regelingen vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.