Intrekking Noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's; gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020;
constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19.

Noodverordening lezen