Sportactiviteiten vooraf melden bij de gemeente

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren iets te versoepelen. Vanaf vandaag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer buiten en in teamverband sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen eveneens de ruimte om te sporten. Ook voor hen geldt: in de open lucht en met 1,5 meter afstand.

Beperkingen

“Dat is natuurlijk goed nieuws’, zo geeft sportwethouder Bert Koops aan. “Onze jeugd staat echt te trappelen om weer te gaan bewegen. Ook de sportverenigingen kunnen haast niet wachten de trainingen te hervatten”. Vanzelfsprekend zijn er wel de nodige beperkingen opgelegd. Publiek tijdens de activiteiten is niet toegestaan. Verder moeten kinderen en jongeren thuis douchen.

Vinger aan de pols

Het kabinet heeft de gemeenten gevraagd om bij het opstarten van de sportactiviteiten een coördinerende rol te spelen. “Om die reden willen wij dat alle activiteiten vooraf bij ons worden gemeld. Dit om de vinger aan de pols te houden”, aldus Koops. De wethouder laat nadrukkelijk weten dat er niet op goedkeuring van de gemeente gewacht hoeft te worden: “Bij twijfel nemen wij contact op”. Inmiddels hebben zich een aantal sportclubs met initiatieven en protocollen gemeld bij de gemeente. “Die hoeven zich niet opnieuw bij ons te melden”, zo laat Koops weten.

Activiteit aanmelden

De gemeente Putten vraagt verenigingen die actie willen ondernemen een digitaal meldingsformulier in te vullen via www.putten.nl/coronavirus. Onder ‘coronavirus en sport’ is meer informatie te verkrijgen over de randvoorwaarden.

Geen lid, wel sporten

Het kabinet vindt het verder belangrijk dat ook kinderen en jongeren die géén lid zijn van een sportvereniging kunnen sporten. In onze gemeente gaat JongPutten hierin een verbindende rol spelen. Wethouder Koops: “Kinderen en jongeren die dat graag willen kunnen zich hiervoor aanmelden via www.jongputten.nl.”