Putten ziet strikt toe op naleving coronamaatregelen

De gemeente Putten gaat strikt toezien op de naleving van de aanvullende coronamaatregelen zoals die gisteren door de rijksoverheid zijn afgekondigd. “De regels zijn volstrekt helder”, zo geeft burgemeester Lambooij aan. “Blijf zoveel mogelijk thuis, houdt 1,5 meter afstand en kom niet samen in een groep. Daar zien wij op toe. Overtredingen wordt niet getolereerd en wij schromen niet om zo nodig boetes uit te delen”.

Het college van burgemeester en wethouders en het crisisteam van de gemeente Putten hebben, in lijn met het beleid van de rijksoverheid, vanochtend de volgende maatregelen genomen:

Alleen foodsector welkom op weekmarkt

De weekmarkt in Putten bestaat woensdag alleen uit kramen waar etenswaren worden verkocht. Non-food kramen zijn niet welkom. Verder neemt de gemeente maatregelen om een gelijktijdige toestroom te voorkomen. Ook staan de kramen verder uit elkaar. Puttenaren worden dringend verzocht om alléén naar de markt te komen en het te laten bij een kort bezoek. “Naast de supermarkten spelen markten een belangrijke rol in de voedselketen. De markt helemaal sluiten vergroot de druk op de supermarkten. Maar ga vooral niet naar de markt toe om een praatje te maken”, zo geeft burgemeester Lambooij aan. De marktkooplieden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het besluit.

Controle op deurbeleid

De gemeente gaat in samenwerking met de politie de komende tijd preventief kijken of er sprake is van adequaat deurbeleid bij de winkels die nog geopend zijn. Indien er geen sprake is van een adequaat deurbeleid wordt er handhavend opgetreden.

Hotspots in kaart

De gemeentelijke boa’s en de politie hebben inmiddels de zogeheten hotspots, waar geregeld jongeren in groepen bij elkaar komen, in kaart gebracht. Deze plekken worden voorzien van bebording en worden nauwgezet in de gaten gehouden door de handhavers. Bij overtreding van de regels geven zij eerst een waarschuwing. Bij het herhaaldelijk overtreden van de regels worden boetes opgelegd.

Landelijke regels gelden ook voor kerken

De gemeente wijst de kerken in Putten er op dat de landelijke regels ook voor kerken geldt. “Er wordt hier en daar gesuggereerd dat er aanvullende regels voor kerken komen. Dat is niet zo. Als er nog aanvullende regels komen dan hebben die alleen betrekking op begrafenissen en kerkelijke bruiloften”, zo geeft burgemeester Lambooij aan. “Dit betekent dat op zondag alleen de kerkelijke functionarissen aanwezig zijn die nodig zijn voor het online verzorgen van de diensten. Dan heb ik het over een zeer beperkt aantal.” De gemeente gaat de kerken hier de komende dagen nader over adviseren.

Aanvullende maatregelen voor campings en parken op komst

De gemeente beraadt zich in regionaal verband op specifieke maatregelen voor de vele campings en parken. Burgemeester Lambooij: “Het kan niet zo zijn dat onze campings en parken de komende maanden volstromen. Dat kan tot een onaanvaardbare druk op de gezondheidsvoorzieningen in onze regio leiden”. Lambooij spreekt van een lastige opgave omdat er ook veel huisjes en chalets op de campings en parken in particulier bezit zijn. Hij komt hier op korte termijn op terug.

Aanvullende maatregelen servicecentrum Gemeente Putten

Vanaf afgelopen maandag is het servicecentrum van de gemeente Putten alleen op afspraak geopend. Ook hier geldt een streng deurbeleid om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. De gemeente heeft nadere beschermende maatregelen voor de medewerkers en bezoekers getroffen. De gemeente blijft onverminderd per telefoon en e-mail bereikbaar. 80% van de ambtenaren werkt vanuit huis om de gemeentelijke werkzaamheden zo goed als mogelijk voort te zetten.

Alleen indien nodig naar het afvalbrengstation

Het college van burgemeester en wethouders roept de inwoners van Putten op om het bezoek aan het afvalbrengstation (Hoge Eng-West 5) tot een minimum te beperken. Dit om onnodige risico’s te beperken. Bezoekers dienen zich te melden bij het parkeerterrein van korfbalvereniging De Meeuwen (Halvinkhuizerweg 82). De route is aangegeven op een tekstkar. Verkeersregelaars sturen bezoekers daarna één voor één door naar het afvalbrengstation. Wie zich rechtstreeks bij het afvalbrengstation meldt, wordt teruggestuurd. Ook op het afvalbrengstation geldt: voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter). Betalen kan alleen nog met een pinpas. Het afvalbrengstation blijft op donderdagavond voorlopig gesloten.