Reactie burgemeester Lambooij op positieve test SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijf in Putten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft burgemeester H.A. Lambooij van de gemeente Putten gisteravond medegedeeld dat een nertsenbedrijf in Putten in de zogeheten early warning (het monitoringsysteem) positief is getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf telt ongeveer 3.000 moederdieren en wordt geruimd. De Tweede Kamer is vanmorgen vroeg door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte de gebracht door middel van een Kamerbrief.

Burgemeester Lambooij spreekt in een eerste reactie van een hard en naar bericht. “Putten telt een flink aantal nertsenbedrijven. Om die reden hebben wij de ontwikkelingen steeds nauwgezet gevolgd en contact gehouden met onze lokale ondernemers in deze sector. Met het vorderen van de tijd groeide de hoop dat Putten de dans zou ontspringen. Dat is dus helaas niet het geval.” De burgemeester heeft vrijdag 20 november telefonisch contact gehad met de eigenaar en met zijn familie. Dit om hen een hart onder de riem te steken. “De familie runt het bedrijf al jaren met hart en ziel. Het is verschrikkelijk dat ze dit moeten meemaken”, aldus burgemeester Lambooij. 

Kamerbrief van het Ministerie van LNV

Vragen over nertsen en het coronavirus (Rijksoverheid)