Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden

Op dinsdag 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende 3 maanden in werking getreden. Deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen, vervangt de noodverordeningen COVID-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Ook de aanwijzingsbesluiten die gerelateerd zijn aan de noodverordeningen zijn hiermee ingetrokken.

Kijk voor meer informatie op de website van de VNOG.