Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in Putten

In navolging van de rijksoverheid neemt ook de gemeente Putten steunmaatregelen voor lokale ondernemers die financieel in de problemen komen door de uitbraak van het Coronavirus. Ondernemers krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ook wijzigt de gemeente het opleggen van aanslagen voor de toeristenbelasting. De gemeente is verder in afwachting van de uitwerking van een landelijk besluit gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op basis van deze tijdelijke regeling kan aan ondernemers een aanvulling op het inkomen worden verstrekt. De gemeente gaat de regeling uitvoeren zodra hierover duidelijkheid is.

Volg onze actuele berichtgeving rondom het coronavirus via www.putten.nl/coronavirus.

“Direct na de bekendmaking van het landelijke steunpakket hebben wij gekeken wat wij aanvullend op lokaal niveau kunnen doen”, zo geeft het college van burgemeester en wethouders van Putten aan. “Het is van groot belang om de lokale economie in de benen te houden. Met de aanvullende maatregelen die wij vandaag hebben vastgesteld denken wij een goede bijdrage te leveren”.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle bedrijven die een aanslag gemeentelijke belastingen hebben ontvangen krijgen automatisch uitstel van betaling tot 1 oktober 2020. Hiervoor hoeven bedrijven géén aanvraag bij de gemeente in te dienen. Het uitstel geldt voor de volgende belastingen: ozb, rioolheffing, reinigingsrechten, reclamebelasting, marktgeld en leges. Ondernemingen die de belastingaanslag op privénaam ontvangen kunnen ook een verzoek tot uitstel indienen. Bij ondernemers die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso wordt de aanslag wel geïncasseerd. Ook dan is uitstel mogelijk. Ondernemers kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente via belastingen@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 611.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 worden eind maart van dit jaar opgelegd. De gemeente Putten verlengt de betalingstermijn tot 1 oktober 2020. De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden niet, zoals gebruikelijk, in de maand juni verstuurd. De gemeente bekijkt later dit jaar of en wanneer deze aanslagen worden verzonden.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Levensvatbare bedrijven, die tijdelijk in de problemen raken door het coronavirus, komen  mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op het inkomen in de vorm van een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Deze regeling heet het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)’. De regering is op dit moment bezig met de uitwerking van een tijdelijke regeling op basis van het Bbz. 

De precieze regels hiervoor zijn nu nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, publiceert de gemeente dit op www.putten.nl/coronavirus. Voor meer informatie of een aanvraag voor het Bbz kunnen zelfstandigen contact opnemen met de afdeling Samenleving van de gemeente Putten via info@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 611.

Landelijke regelingen

Zoals aangegeven heeft de rijksoverheid op dinsdag 17 maart 2020 een pakket aan steunmaatregelen vastgesteld. Op www.putten.nl/coronavirus geeft de gemeente Putten een overzicht van de steunmaatregelen en verwijzingen naar de verantwoordelijke instellingen. De meeste van deze maatregelen lopen namelijk niet via de gemeente.