WCP, horeca en gemeente slaan de handen ineen voor een coronabestendig centrum van Putten

De ondernemersvereniging WCP (Winkelcentrum Putten), de lokale horecaondernemers en de gemeente Putten slaan de handen ineen om te komen tot een coronabestendig centrum van Putten. De 3 partijen zetten vandaag hun handtekening onder een gezamenlijk plan van aanpak. Het plan beoogt het winkelend publiek de ruimte te bieden om anderhalve meter afstand van elkaar te houden en tegelijkertijd de lokale ondernemers in staat te stellen om een boterham te verdienen.

Dit betekent onder andere dat de auto en de fiets pas op de plaats maken in het dorpshart van Putten. Ook worden er looproutes gemarkeerd en verschijnen er ‘winkelcoaches’ in het straatbeeld. Bij de toegangswegen komen desinfectiezuilen. Tegelijkertijd krijgt de horeca méér ruimte om terrassen in te richten. De maatregelen worden vanaf maandag 1 juni 2020 ingevoerd.

Samen

De gemeente Putten is blij met de samenwerking. “Dit soort maatregelen werken alleen als wij ze samen nemen. Goed dat de ondernemers daartoe zelf het initiatief hebben genomen”, zo geven de verantwoordelijk wethouders Bert Koops (economie) en Roelof Koekkoek (centrumplan) aan. Tegelijkertijd doen de wethouders een beroep op het publiek om zich aan de regels te houden: “Alles valt of staat met de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers aan ons centrum. Het is niet mogelijk om op elke hoek van de straat een boa neer te zetten”.

Ook vicevoorzitter Ben Kooyman van de WCP heeft vertrouwen in het plan: “Wij moeten dit echt samen doen als ondernemend Putten. Wij hebben afgesproken dat wij onderlinge verschillen van mening over de ruimte zoveel als mogelijk samen oplossen en niet meteen bij de gemeente voor anker gaan.”

De afdeling West-Veluwe van de Koninklijke Horeca Nederland schaart zich bij monde van Martin Roelofs achter het plan van aanpak: “Dit biedt ons de mogelijkheid om eindelijk weer omzet te draaien. Samen met de gemeente hebben wij de terrassen ingetekend. Dit onder andere om de veiligheid voor de hulpdiensten te garanderen. Ik ben blij met de extra ruimte”.

Ruimte creëren

De gemeente Putten neemt verkeersbesluiten om benodigde ruimte in het centrum te creëren. Zoals aangegeven maken de auto en de fiets een pas op de plaats in het centrum. Er worden tijdelijke fietsenstallingen ingericht. Ook worden de venstertijden voor het laden en lossen in het centrum aangescherpt. De gemeente bekijkt de komende tijd of het afval in het centrum ook in de vroege ochtenduren of in de avond kan worden opgehaald.

Ondernemers geven elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte door reclame-uitingen en uitstallingen van ondernemers op straat te beperken, en zo ruimte te creëren voor het winkelend publiek en de uitbreiding van de terrassen. Afgesproken is dat ze elkaar daar op aanspreken.

Uitbreiding terrassen

Het plan voorziet in een uitbreiding van de terrasruimte qua vierkante meters. De uitbreiding wordt in nauwe samenwerking tussen de WCP, Koninklijke Horeca Nederland afdeling West-Veluwe en de gemeente Putten (inclusief Brandweer) gerealiseerd. Vertrekpunt voor de horeca vormt het landelijk protocol, zoals dat is opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland.

Bij onverhoopte verschillen van mening over de terrassen treden in eerste instantie de WCP en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling West-Veluwe met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen binnen de afgesproken randvoorwaarden. De gemeente brengt de horecaondernemers geen huursom in rekening. Wel geldt de wettelijke verplichting tot het betalen van leges.

Desinfectiezuilen

De gemeente plaatst bij de ingangen van het centrum zogeheten desinfectiezuilen. Ook zetten de samenwerkende partijen op drukke winkelmomenten duidelijk herkenbare ‘Winkelcentrum Putten Coaches’ in voor het centrumgebied. Deze coaches informeren bezoekers, spreken hen zo nodig aan op het houden van de gewenste afstand en zij signaleren knelpunten. De gemeente ondersteunt de coaches met instructies en mobilofoons. Ook helpt de gemeente bij het werven van de (vrijwillige) coaches.

Voornemen is verder om gebruik te maken van de ‘heat map’ die op dit moment in opdracht van de Gelderse Veiligheidsregio’s wordt ontwikkeld. Deze kaart geeft (potentiële) bezoekers een indruk van de drukte in Putten en daaraan gekoppeld een advies.

Periode

De genoemde maatregelen zullen de komende dagen worden geëffectueerd. De horeca mag vanaf maandag 1 juni 2020 gebruikmaken van de verruimde maatregelen. De maatregelen gelden in principe tot 1 november 2020. Veranderingen van het rijks-, regionaal dan wel gemeentelijk beleid kunnen aanleiding geven tot het tussentijds bijstellen van het plan van aanpak.