Weekmarkt Putten vanaf woensdag 21 oktober ‘in de hekken’

De weekmarkt in Putten gaat vanaf woensdag 21 oktober 2020 ‘in de hekken’. Met deze maatregel wil de gemeente het bezoek aan de markt nog beter reguleren. Dit besluit is een direct gevolg van de noodverordening die vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt. Burgemeester H.A. Lambooij: “Om de 1,5 meternorm te kunnen handhaven, zijn we door de nieuwe noodverordening verplicht om een ‘actief deurbeleid’ te voeren, net als bij winkels. In winkels mogen een klein aantal personen tegelijk ‘binnen’ zijn. Hetzelfde geldt vanaf woensdag 21 oktober op beide marktlocaties”.

Om dit voor elkaar te krijgen worden beide marktlocaties met hekken omgeven. Er komen een beperkt aantal in- en uitgangen. Zowel op de marktlocatie aan de Brinkstraat (achter het gemeentehuis) als bij de marktlocatie op het parkeerterrein nabij de Nieuwe Kerk. De gemeente Putten heeft de maatregel genomen na contact met de lokale marktcommissie.

Lambooij wijst erop dat er in de noodverordening een uitzondering is gemaakt voor de markten.  “Laten wij daar naar handelen. Kom alleen, doe je boodschappen en laat het daarbij. En als je klachten hebt, dan blijf je gewoon thuis”. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd.

Besmettingen

Ook in de gemeente Putten stijgt het aantal besmettingen. In de afgelopen twee weken noteerde Putten 76 besmettingen. “Dat vervult mij met zorg”, zegt de burgemeester. Net als in de andere gemeenten binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland intensiveert ook Putten het toezicht en de handhaving. De boa’s van de gemeente trekken hierbij samen op met de politie. Lambooij: “Wij zitten er echt boven op. Waar nodig zullen we boetes uitdelen”.

De burgemeester hecht eraan uit te spreken dat hij tot nu toe tevreden is over de wijze waarop de nieuwe maatregelen in zijn gemeente worden nageleefd. “De controlerapporten van het afgelopen weekend zagen er goed uit. Het was rustig bij de sportclubs, de horeca was gesloten en bij de supermarkten werd een adequaat deurbeleid gevoerd”. Ook in het buitengebied rond de keten was het rustig. “Onze mensen hebben op één locatie een kort, maar duidelijk gesprek gevoerd”, aldus Lambooij.

Horeca

De burgemeester onderkent dat er opnieuw veel van de inwoners en zeker ook van de ondernemers in zijn gemeente wordt gevraagd: “Het is allemaal erg vervelend. Wij moeten hier met elkaar doorheen en daar wens ik iedereen alle steun en sterkte bij”. Lambooij wil vooral de lokale horeca een hart onder de riem steken: “Die sector wordt enorm getroffen door de nieuwe maatregelen. Ik wens deze ondernemers in het bijzonder alle sterkte toe”.