Lokale maatregelen en initiatieven

Tijdens het coronavirus gelden er lokale maatregelen voor de gemeente Putten. De gemeente werkt nauw samen met bijvoorbeeld het winkelcentrum en de horeca om het virus in onze gemeente onder controle te krijgen.

Update maandag 19 oktober 2020, 17.45 uur

Weekmarkt Putten vanaf woensdag 21 oktober ‘in de hekken’

De weekmarkt in Putten gaat vanaf woensdag 21 oktober 2020 ‘in de hekken’. Met deze maatregel wil de gemeente het bezoek aan de markt nog beter reguleren. Dit besluit is een direct gevolg van de noodverordening die vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt. De gemeente Putten heeft de maatregel genomen na contact met de lokale marktcommissie.

Lees het hele nieuwsbericht


 

Meer lokale maatregelen en initiatieven

Veel lokale maatregelen en initiatieven zijn door de burgemeester H.A. Lambooij beschreven in zijn raadsinformatiebrieven.

Bekijk de raadsinformatiebrieven van burgemeester aan de gemeenteraad

 


Update donderdag 18 juni 2020, 12.30 uur

Coronamaatregelen centrum Putten krijgen nader vorm

De gemeente Putten, de ondernemersvereniging Winkelcentrum Putten (WCP) en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling West-Veluwe trekken samen op om het winkelcentrum van Putten én coronabestendig én aantrekkelijk en gastvrij te houden. Ruim 2 weken geleden werd deze intentie uitgesproken. Deze en komende week worden de maatregelen verder uitgerold en zichtbaar in het straatbeeld. Zo heeft de gemeente inmiddels de nodige verkeersbesluiten genomen.

Lees het hele nieuwsbericht 

 


Update dinsdag 2 juni 2020, 09.30 uur

Wees waakzaam: corona is niet weg!

Gisteren, tweede Pinksterdag, is de horeca weer opengegaan. Dat is na een lange tijd van locked-down heel erg fijn, maar het kan ook als spannend worden ervaren. We moeten waakzaam blijven. COVID-19 is namelijk nog steeds aanwezig in onze samenleving. Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van corona geweest. Ook in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus.

Lees het hele nieuwsbericht

 


Update donderdag 28 mei 2020, 16.30 uur

WCP, horeca en gemeente slaan de handen ineen voor een coronabestendig centrum van Putten

De ondernemersvereniging WCP (Winkelcentrum Putten), de lokale horecaondernemers en de gemeente Putten slaan de handen ineen om te komen tot een coronabestendig centrum van Putten. De 3 partijen zetten vandaag hun handtekening onder een gezamenlijk plan van aanpak. Het plan beoogt het winkelend publiek de ruimte te bieden om anderhalve meter afstand van elkaar te houden en tegelijkertijd de lokale ondernemers in staat te stellen om een boterham te verdienen. 

Dit betekent onder andere dat de auto en de fiets pas op de plaats maken in het dorpshart van Putten. Ook worden er looproutes gemarkeerd en verschijnen er ‘winkelcoaches’ in het straatbeeld. Bij de toegangswegen komen desinfectiezuilen. Tegelijkertijd krijgt de horeca méér ruimte om terrassen in te richten. De maatregelen worden vanaf maandag 1 juni 2020 ingevoerd.

Lees het hele nieuwsbericht

 


Update woensdag 27 mei 2020, 10.00 uur

Tozo-regeling voor ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met 3 maanden verlengd. Ondernemers die door het coronavirus in de financiële problemen komen, kunnen met deze regeling een aanvulling op hun inkomen krijgen in de vorm van een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal.

Extra voorwaarde
Voor de nieuwe periode geldt een extra voorwaarde voor een tegemoetkoming voor levensonderhoud. De ondernemer en zijn/haar partner mogen gezamenlijk niet meer verdienen dan het minimuminkomen om hiervoor in aanmerking te komen.

Aanvragen of verlengen

 • Ondernemers die nog geen Tozo hebben aangevraagd voor de maanden maart/april/mei, kunnen dat tot en met zondag 31 mei alsnog doen.
 • Ondernemers die al wel Tozo hebben aangevraagd voor de maanden maart/april/mei, kunnen een verlenging aanvragen voor de maanden juni/juli/augustus.
 • Ondernemers die alleen Tozo willen aanvragen voor de maanden juni/juli/augustus, kunnen nu ook een aanvraag doen.

Tozo aanvragen of verlengen

 


Update woensdag 20 mei 2020, 08.30 uur

Corona-aanpak: de volgende stap (vanaf 1 juni)

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Lees op de website van de Rijksoverheid wat voor iedereen blijft gelden. En lees alles over de aanpassingen van de maatregelen per 1 juni.

 


Update woensdag 13 mei 2020, 12.30 uur

Brief burgemeester H.A. Lambooij aan recreatieondernemers

Op 8 mei heeft de voorzitter van de VNOG de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vastgesteld. Een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Zo ook voor de recreatiesector. Via een brief informeert burgemeester H.A. Lambooij de recreatieondernemers over de hoofdlijnen van de veranderingen in de Noodverordening én een toelichting op verschillende onderwerpen waar we bij de gemeente Putten veel vragen vanuit de sector over krijgen.

 •  Lees de brief (PDF)

 


Update dinsdag 12 mei 2020, 12.00 uur

Bibliotheek in stappen weer open

De vestigingen van Bibliotheek Noordwest Veluwe, waaronder de bibliotheek in Putten, gaan weer open. De bibliotheek begint met de Afhaalbieb. Hiervoor kan men vanaf maandag 11 mei boeken en andere media reserveren. De week daarna, vanaf 18 mei, kan men die ophalen en ook geleend werk terugbrengen. En vanaf 2 juni zijn bezoekers van harte welkom om zelf weer boeken uit te zoeken de verschillende vestigingen.

 


Update maandag 11 mei 2020, 09.00 uur

Versoepeling van een aantal coronamaatregelen per 11 mei: nieuwe noodverordening VNOG

Vanaf maandag 11 mei worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 8 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld.

Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Drukte vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter aanhouden en je houden aan de hygiëne maatregelen geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten kunnen doorgaan.”

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving is nodig. “Er zijn al mooie initiatieven waarbij ondernemers de handen ineen slaan. Complimenten hiervoor! Dit zijn zaken waardoor er weer geld in het laatje komt. Samen moet gekeken worden naar waar eventueel herverdeling van de publieke ruimte nodig is. Bijvoorbeeld op een marktplein of op een plein voor terrassen. Alle 22 gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om zoveel als mogelijk mee te denken. Ook zijn zij in overleg met ondernemersverenigingen waar het gaat over bijvoorbeeld vergunningenbeleid. Samen wordt overlegd wat wel kan in plaats van wat niet kan. En wordt lokaal maatwerk geleverd waar dat mogelijk is. Dat vergt een zorgvuldige afweging, het blijft continue balanceren.”

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen
De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Een korte toelichting op enkele onderwerpen leest u in het volledige persbericht.

Deze noodverordening treedt met ingang van 11 mei 2020 in werking. De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De noodverordening van 29 april 2020 komt hiermee te vervallen.

 • Lees het volledige persbericht (PDF)
 • Bekijk de nieuwe noodverordening (PDF)

 


Update woensdag 6 mei 2020, 20.00 uur

Versoepelen coronamaatregelen vanaf maandag 11 mei

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand.

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.

In het volledige nieuwsbericht van de Rijksoverheid leest u over de aanpassingen per 11 mei. Ook geeft het nieuwsbericht perspectieven voor 'hoe verder', stap voor stap - wat kan wanneer? Het versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

 


Update woensdag 29 april 2020, 11.00 uur

Sportactiviteiten vooraf melden bij de gemeente

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren iets te versoepelen. Vanaf vandaag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer buiten en in teamverband sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen eveneens de ruimte om te sporten. Ook voor hen geldt: in de open lucht en met 1,5 meter afstand. 

 • Lees het volledige persbericht 
 • Sportactiviteit online aanmelden 

 


Update dinsdag 21 april 2020, 20.30 uur

Maatregelen tegen het coronavirus verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

 


Update donderdag 9 april 2020, 13.00 uur

Putten ziet onverminderd strikt toe op naleving coronamaatregelen

De gemeente Putten blijft onverminderd strikt toezien op de naleving van de coronamaatregelen zoals die door de rijksoverheid en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn afgekondigd. “Indien nodig wordt verbaliserend opgetreden”, zo laat burgemeester Lambooij weten. “Wij zijn goed op weg met het bestrijden van het coronavirus, maar waakzaamheid blijft geboden. Ons beleid is er op gericht om samenscholingen te voorkomen. Het zou jammer zijn als wij de voortgang die wij nu bereiken teniet doen. Dat levert niet alleen een extra gevaar op voor de volksgezondheid, maar zorgt ook voor meer economische schade”, aldus Lambooij. 

 • Lees het volledige persbericht
 • Lees het VNOG-aanwijzingsbesluit

 


Update woensdag 8 april 2020, 16.30 uur

Burgemeester van Putten sluit Strand Nulde per direct

In opdracht van burgemeester H.A. Lambooij van de gemeente Putten is Strand Nulde met ingang vanaf vanmiddag gesloten. Dit omdat een aanzienlijk deel van de bezoekers zich niet hield aan het coronavoorschrift om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook de parkeerplaats bij Strand Nulde is gesloten. De sluiting van strand en de parkeerplaats geldt tot en met dinsdag 28 april 2020. 

De gemeente Putten heeft Leisurelands, de exploitant van het strand en de parkeerplaats, inmiddels van dit besluit op de hoogte gebracht. De sluiting is bekrachtigd door de heer Heerts, voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

 


Update dinsdag 31 maart 2020, 20.00 uur

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 


Update dinsdag 31 maart 2020, 18.00 uur

SVn: Mogelijkheid betaalpauze voor mensen met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt in samenwerking met de gemeente leningen aan. In Putten gaat dat om de Starterslening, Duurzaamheidslening en Stimuleringslening. In lijn met de maatregelen die banken en andere kredietverstrekkers hebben getroffen, heeft SVn haar standaard procedure tijdelijk aangepast. Leningnemers die als gevolg van de coronacrisis betaalproblemen verwachten kunnen bij SVn een betaalpauze aanvragen.

 


Update dinsdag 31 maart 2020, 09.30 uur

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Deze tijdelijke ondersteuning geldt voor zelfstandig ondernemers (zowel met als zonder personeel) die in de knel komen door de Coronacrisis. 

 • Meer lezen & Tozo aanvragen

 


Update maandag 30 maart 2020, 15.00 uur

Bezoekers gemeentehuis alleen welkom na telefonische afspraak

Vanaf woensdag 1 april 2020 kunt u alléén telefonisch een afspraak maken voor een bezoek aan ons servicecentrum. U kunt geen afspraak meer maken via onze website of via de e-mail.

Vorige week merkten wij dat er toch meer mensen naar het gemeentehuis kwamen dan strikt noodzakelijk. Daarom beperken wij de bezoekersstroom nog meer. De gezondheid van onze medewerkers en die van u heeft namelijk onze hoogste prioriteit. Ook is deze tijdelijke maatregel nodig om onze dienstverlening op peil te kunnen houden.

Alleen voor dringende zaken (die niet kunnen wachten) kunt u een afspraak maken voor een bezoek. Bel ons dan via telefoonnummer (0341) 359 611. Komt u zonder afspraak naar het gemeentehuis? Dan kunnen wij u niet helpen.

 


Update vrijdag 27 maart 2020, 20.00 uur

Veelgestelde vragen n.a.v. noodverordening VNOG 26 maart 2020

Dit betreffen vooral vragen van ondernemers over toerisme/recreatie. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft de antwoorden op een rijtje gezet.

 • Lees de veelgestelde vragen en antwoorden n.a.v. de noodverordening van 26 maart 2020

 


Update woensdag 25 maart 2020, 15.30 uur

Welzijn Putten brengt vraag en aanbod coronahulp samen

Welzijn Putten ondersteunt in het samenbrengen van vraag en aanbod rondom #coronahulp. Hiervoor is de website www.puttenhelpt.nl opgezet. 

Wilt u iets doen? Meld u aan op www.puttenhelpt.nl om vervolgens het overzicht te zien van actuele hulpvragen waarop u kunt reageren. Hebt u een hulpvraag voor uzelf of voor een ander? Geef aan welke ondersteuning er nodig is. Zodra er een juiste match is, neemt Welzijn Putten met u contact op. 

www.puttenhelpt.nl

 


Update dinsdag 24 maart 2020, 19.00 uur

Video 'Houd afstand: corona is geen grap'

Het coronavirus verspreidt zich snel. Door zo min mogelijk sociale contacten te hebben vertragen we de epidemie: ‘flatten the curve’. Daarmee redden we mensenlevens. Bekende Puttenaren roepen vooral jongeren op tot social distancing.


Update dinsdag 24 maart 2020, 16.00 uur

Putten ziet strikt toe op naleving coronamaatregelen

De gemeente Putten gaat strikt toezien op de naleving van de aanvullende coronamaatregelen zoals die gisteren door de rijksoverheid zijn afgekondigd. “De regels zijn volstrekt helder”, zo geeft burgemeester Lambooij aan. “Blijf zoveel mogelijk thuis, houdt 1,5 meter afstand en kom niet samen in een groep. Daar zien wij op toe. Overtredingen wordt niet getolereerd en wij schromen niet om zo nodig boetes uit te delen”. 

Het college van burgemeester en wethouders en het crisisteam van de gemeente Putten hebben, in lijn met het beleid van de rijksoverheid, diverse maatregelen genomen.

Bekijk de nieuwe maatregelen voor Putten

 


Update dinsdag 24 maart 2020, 09.00 uur

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Bekijk de aangescherpte en nieuwe maatregelen

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. 

 


Update maandag 23 maart 2020, 17.30 uur

Gewijzigde dienstverlening afvalbrengstation door coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het brengen van afval bij het afvalbrengstation (Hoge Eng-West 5). 

 • Het afvalbrengstation blijft open, maar kom alleen als het nodig is. Voorkom daarmee (onnodige) risico’s voor uzelf en voor de medewerkers van het afvalbrengstation.
 • Bezoekers melden zich bij het parkeerterrein van korfbalvereniging De Meeuwen (Halvinkhuizerweg 82). De route is aangegeven op een tekstkar. Verkeersregelaars sturen hen daarna één voor één door naar het afvalbrengstation. Attentie: wie zich rechtstreeks bij het afvalbrengstation meldt, wordt teruggestuurd.
 • Ook op het afvalbrengstation geldt: voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter).
 • Betalen kan alleen nog met een pinpas. Dus niet langer met contant geld.
 • Het afvalbrengstation blijft op donderdagavond voorlopig gesloten.

 


Update vrijdag 20 maart 2020, 15.30 uur

Maatregelen gemeentelijke belastingen en heffingen voor inwoners

De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft de rijksoverheid al de nodige maatregelen afgekondigd voor onder meer ondernemers. De gemeente Putten heeft daarnaast ook gekeken wat zij voor inwoners kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen.

 • Lees verder > maatregelen voor inwoners
 • Lees verder > maatregelen voor ondernemers

 


Update vrijdag 20 maart 2020, 14.30 uur

Burgemeester H.A. Lambooij roept inwoners Putten met klem op om afstand van elkaar te houden

“Het land is in crisis. Maar als ik om mij heen kijk heeft nog niet iedereen dat in de gaten”, zo constateert burgemeester Lambooij. Hij roept de inwoners met klem op om tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden. “Ook in onze gemeente is er sprake van nonchalance en naïviteit. Zo is er een flinke toeloop bij de doe-het-zelfzaken en de tuincentra in de regio. Loop daar niet allemaal tegelijk naar binnen. Om nu met zijn allen uitjes te plannen is volstrekt onverantwoord. Blijf zo veel mogelijk thuis!”.

In navolging van minister-president Rutte en voorzitter van de Veiligheidsregio Heerts, roept burgemeester Lambooij ook de Puttense jongeren op om verantwoordelijkheid te nemen: “Ook voor jullie geldt: gebruik je gezonde verstand: blijf weg uit keten, organiseer nu geen feesten en houdt afstand tot elkaar”. Lambooij laat weten de situatie nauwgezet in de gaten te houden: “Wij houden onze oren en ogen open. Bij overtreding van de afgekondigde regels wordt er ingegrepen”. De burgemeester doet daarbij ook een beroep op de ouders: “Let op uw kinderen: het gaat ook om hun gezondheid”.

 


Update vrijdag 20 maart 2020, 11.00 uur

Oproep: doneer mondkapjes en ander beschermingsmateriaal

Huisartsen hebben dringend mondkapjes en ander beschermingsmateriaal nodig om coronapatiënten de zorg te blijven geven die ze nodig hebben. Namens de huisartsencoöperatie Medicamus doet de gemeente Putten een dringend beroep op inwoners en bedrijven om een deel van hun voorraad te doneren.

Medicamus is op zoek naar:

 • mondkapjes FFP1, FFP2 (andere mondkapjes zijn ook welkom);
 • wegwerpschorten/plastic jassen;
 • beschermingsbrillen/spatbrillen;
 • desinfectiemiddel (alcohol);
 • antibacteriële gel.

Let op: steriel of in de originele verpakking!

Inzamellocatie
U kunt de beschermingsmaterialen deponeren in de container bij de ingang van:
Gezondheidscentrum Da Costa
Klaas Frisohof 20
3881 SZ Putten

Namens de huisartsen alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

 


Update woensdag 18 maart 2020, 20.30 uur

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in Putten

In navolging van de rijksoverheid neemt ook de gemeente Putten steunmaatregelen voor lokale ondernemers die financieel in de problemen komen door de uitbraak van het Coronavirus. Ondernemers krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ook wijzigt de gemeente het opleggen van aanslagen voor de toeristenbelasting. De gemeente is verder in afwachting van de uitwerking van een landelijk besluit gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op basis van deze tijdelijke regeling kan aan ondernemers een aanvulling op het inkomen worden verstrekt. De gemeente gaat de regeling uitvoeren zodra hierover duidelijkheid is.  

Lees verder (persbericht)

 • Lees meer over uitstel gemeentelijke belastingen en toeristenbelasting
 • Lees meer over bijstand voor ondernemers en het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)'

 


Update woensdag 18 maart 2020, 14.45 uur

Burgemeester H.A. Lambooij in column Fontanusplein 1: "Sterk in tijden van crisis"

Maandagmorgen 16 maart: het anders op maandag zo drukke gemeentehuis lijkt uitgestorven. De leden van het gemeentelijk (crisis)beleidsteam, het managementteam, een handjevol medewerkers bij de servicebalies, een enkele bode en dat is het. Heel onwerkelijk allemaal. Het grootste deel van onze ruim 160 ambtenaren werkt vanuit huis. Wij hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in ICT, waaronder we thuis kunnen werken. Gelukkig maar, want zo kunnen wij als gemeente goed door. En dat is nu dringend nodig.

Lees de volledige column op www.deputtenaer.nl 

 


Update woensdag 18 maart 2020, 11.00 uur

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Lees verder

 


Update maandag 16 maart 2020, 13.00 uur

Alleen op afspraak naar het gemeentehuis vanaf maandag 23 maart

Vanaf maandag 23 maart 2020 kunt u alleen op afspraak terecht in bij de publieksbalies van de gemeente Putten. Het gaat om een tijdelijke maatregel tenminste tot 6 april 2020.

Lees verder

 


Update zondag 15 maart 2020, 18.00 uur

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. 

Lees verder (Rijksoverheid)

 


Update zaterdag 14 maart 2020, 21.00 uur

Open brief van burgemeester H.A. Lambooij 

Beste inwoners van de gemeente Putten,

Ook in Putten is inmiddels de eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënt contact heeft gehad. Deze personen moeten thuis blijven bij klachten en zij worden gewezen op het belang van een goede hygiëne. Ik wens de patiënt en alle betrokkenen vanaf deze plek sterkte toe.

Ingrijpende maatregelen
Zoals bekend heeft de landelijke overheid ingrijpende maatregelen benoemd om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Maatregelen die een grote invloed hebben op het sociale leven in onze gemeente: sportverenigingen liggen stil, kerken sluiten hun deuren, bijeenkomsten en evenementen worden geannuleerd.

Dit alles is van grote invloed op onze economie, zo besef ik mij terdege. Toch zijn deze maatregelen nodig om te zorgen dat de verdere verspreiding van het virus wordt beperkt en onze ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven functioneren.

Noodverordening
De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een noodmaatregel afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Via een noodverordening zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de veiligheidsregio, dus ook in de gemeente Putten, in de periode van 13 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 verboden. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar.

Veerkracht in Putten
Ik ben onder de indruk van de volwassen wijze waarop organisaties, ondernemers en verenigingen in onze gemeente uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. Ook de kerken hebben direct actie ondernomen. Ik hecht er aan mijn waardering voor deze veerkracht uit te spreken.

De gemeentelijke dienstverlening gaat door, maar wel in gewijzigde vorm. Het heeft onze voorkeur dat u uw vragen vooral telefonisch of per mail stelt. Als dat niet mogelijk is, blijft u van harte welkom om langs te komen. Houdt voor nadere informatie onze website www.putten.nl in de gaten.

Als burgemeester van de gemeente Putten benadruk ik het belang van de uitvoering en naleving van de maatregelen.

H.A. Lambooij, burgemeester

 


Update vrijdag 13 maart 2020, 13.00 uur

Niet-urgente bijeenkomsten uitgesteld tot nader order

De gemeente Putten stelt alle publieksbijeenkomsten die niet direct urgent zijn uit tot nader order.  

 • 17 maart Dorpsgesprek Putten Praat Mee
 • 17 maart Inloopavond Schoolstraat
 • 18 maart Boomfeestdag
 • 21 maart Opschoondag
 • 23 maart Informatieavond voor vastgoedeigenaren
 • 24 maart Toeristisch Café
 • 31 maart Jeugdgemeenteraad
 • 9 april Rondleiding door het gemeentehuis

Wilt u de raadsvergadering van donderdag 19 maart live volgen? Dit kan via het Politiek Portaal op de gemeentelijke website: https://putten.raadsinformatie.nl

 


Update donderdag 12 maart 2020, 22.00 uur

Nieuwe maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Vanaf donderdagmiddag 12 maart 2020 gelden nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de exacte strekking van de maatregelen verwijzen wij u naar de websites van het RIVM (www.rivm.nl) of van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/corona).

Vanzelfsprekend raken de maatregelen ook het functioneren van de gemeente Putten. Wij vragen u daarom om uw contacten met de gemeente zoveel als mogelijk digitaal en per mail te onderhouden. U blijft welkom in ons servicecentrum, maar dan alleen voor de zaken die niet kunnen wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Wij zijn per telefoon bereikbaar via nummer (0341) 359 611 en per mail via info@putten.nl.

Onze medewerkers werken de komende periode voor een deel thuis, maar zijn telefonisch en per mail goed bereikbaar. Het afvalbrengstation blijft geopend en het afval wordt op de vertrouwde wijze opgehaald.

Het gemeentebestuur beseft dat de afgekondigde maatregelen ingrijpend zijn. De maatregelen vragen om loyaliteit en om veerkracht. Wij vertrouwen op uw medewerking.

 


Update donderdag 12 maart 2020, 14.00 uur

Dorpsgesprek uitgesteld tot nader order

In overleg met medeorganisator De Puttenaer stelt de gemeente Putten het dorpsgesprek ‘Groeien wij groot of groeien wij groen’ tot nader order uit.

Het dorpsgesprek zou op dinsdag 17 maart 2020 plaatsvinden in De Huifkar te Putten. De gemeente vindt het vanuit preventief oogpunt raadzaam om de komende periode zelf geen publieksbijeenkomsten te houden die niet direct urgent zijn.

Op korte termijn wordt duidelijk welke bijeenkomsten nog meer worden uitgesteld.

 


Update maandag 2 maart 2020

Coronavirus ook in Nederland vastgesteld 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Eind februari 2020 is het virus ook in Nederland vastgesteld. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. 

Maatregelen om verspreiding tegen te gaan

In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmette patiënt. Deze personen (= contacten) moeten 2 keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Symptomen

De symptomen van de ziekte zijn koorts én luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoesten.

Iemand die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele gemeenten in Italië) met koorts en een van de hiervoor genoemde luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19. Die test kan een arts ook aanvragen voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • was uw handen regelmatig;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg;
 • raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Als u klachten heeft

Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen 2 weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heeft u de afgelopen 2 weken contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.