Nieuwsberichten coronavirus

 • Raadsinformatiebrief 13 van burgemeester H.A. Lambooij over het coronavirus

  24 december 2020, pdf, 85kB

  Burgemeester H.A. Lambooij heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd over het coronavirus. In deze dertiende raadsinformatiebrief, de laatste van dit bijzondere jaar, schetst de burgemeester de situatie in Putten en gaat hij nader in op een aantal relevante thema’s.

 • Intrekking Noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

  23 december 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's; gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020;
  constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19.

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  15 december 2020

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

 • Open en gesloten winkels tijdens de lockdown

  16 december 2020

  De detailhandel is gesloten. Een aantal winkels is daarvan uitgezonderd:

 • Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

  10 december 2020

  Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

 • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden

  02 december 2020

  Op dinsdag 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende 3 maanden in werking getreden. Deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen, vervangt de noodverordeningen COVID-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Ook de aanwijzingsbesluiten die gerelateerd zijn aan de noodverordeningen zijn hiermee ingetrokken.

 • Raadsinformatiebrief 12 van burgemeester H.A. Lambooij over het coronavirus

  26 november 2020, pdf, 122kB

  Burgemeester H.A. Lambooij heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd over het coronavirus. In deze brief schetst hij, in vervolg op zijn eerdere brieven, op hoofdlijnen en puntsgewijs de impact van de uitbraak van het coronavirus, in het bijzonder op onze gemeente.

 • Reactie burgemeester Lambooij op positieve test SARS-CoV-2 bij nertsenbedrijf in Putten

  02 december 2020

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft burgemeester H.A. Lambooij van de gemeente Putten gisteravond medegedeeld dat een nertsenbedrijf in Putten in de zogeheten early warning (het monitoringsysteem) positief is getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf telt ongeveer 3.000 moederdieren en wordt geruimd. De Tweede Kamer is vanmorgen vroeg door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte de gebracht door middel van een Kamerbrief.

 • De Luisterlijn

  26 oktober 2020

  In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op.

 • Hulp en steun bij thuisquarantaine

  26 oktober 2020

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. Dit heet in (thuis)quarantaine gaan. U blijft bijvoorbeeld thuis als u klachten heeft die passen bij corona, zoals een loopneus of koorts. Hoe lang u in quarantaine gaat en wat de regels zijn verschilt per situatie.

 • Weekmarkt Putten vanaf woensdag 21 oktober ‘in de hekken’

  19 oktober 2020

  De weekmarkt in Putten gaat vanaf woensdag 21 oktober 2020 ‘in de hekken’. Met deze maatregel wil de gemeente het bezoek aan de markt nog beter reguleren. Dit besluit is een direct gevolg van de noodverordening die vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt. Burgemeester H.A. Lambooij: “Om de 1,5 meternorm te kunnen handhaven, zijn we door de nieuwe noodverordening verplicht om een ‘actief deurbeleid’ te voeren, net als bij winkels. In winkels mogen een klein aantal personen tegelijk ‘binnen’ zijn. Hetzelfde geldt vanaf woensdag 21 oktober op beide marktlocaties”.

 • Noodverordening VNOG 21 augustus 2020 (PDF, 236kB)

  24 augustus 2020, pdf, 236kB
 • Gemeente Putten vraagt jongeren mee te denken over coronabestendige samenleving

  05 oktober 2020

  De gemeente Putten organiseert op donderdagavond 9 juli een Zoom-sessie voor jongeren. Aan de jongeren wordt gevraagd om met suggesties te komen voor het inrichten van de samenleving ten tijde van corona. De opbrengst wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Wees waakzaam: corona is niet weg!

  05 oktober 2020

  Gisteren, tweede Pinksterdag, is de horeca weer opengegaan. Dat is na een lange tijd van locked-down heel erg fijn, maar het kan ook als spannend worden ervaren. We moeten waakzaam blijven. COVID-19 is namelijk nog steeds aanwezig in onze samenleving. Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van corona geweest. Ook in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus.

 • WCP, horeca en gemeente slaan de handen ineen voor een coronabestendig centrum van Putten

  05 oktober 2020

  De ondernemersvereniging WCP (Winkelcentrum Putten), de lokale horecaondernemers en de gemeente Putten slaan de handen ineen om te komen tot een coronabestendig centrum van Putten. De 3 partijen zetten vandaag hun handtekening onder een gezamenlijk plan van aanpak. Het plan beoogt het winkelend publiek de ruimte te bieden om anderhalve meter afstand van elkaar te houden en tegelijkertijd de lokale ondernemers in staat te stellen om een boterham te verdienen.