Informatiebijeenkomst erfgoed

Informatiebijeenkomst

Op 22 mei om 19.30 uur is er in het gemeentehuis van Putten een informatiebijeenkomst erfgoed. Bij deze avond lichten wij het ontwerp voor het nieuwe erfgoedbeleid toe. Er is dan ook ruimte voor het stellen van vragen en maken van opmerkingen.

Aanmelden en vooraf vragen stellen

Belangstellenden kunnen zich aanmelden met het online formulier. Ook kunt u in het formulier vooraf vragen stellen. Deze vragen zullen wij op de informatiebijeenkomst beantwoorden.

Online formulier om u aan te melden en/of uw vragen te stellen

Waarom komt er beleid voor erfgoed?

Gemeenten hebben de plicht rekening te houden met het cultureel erfgoed. Tot voor kort voerde de gemeente Putten een passief beleid. De laatste jaren is er een tendens merkbaar, waarbij bewoners en bestuurders met de neus op de feiten gedrukt. Het centrum van Putten verandert door nieuwe ontwikkelingen en nieuwbouw zodanig, dat het dorp niet meer eigen voelt. Het raakt steeds meer mensen dat het vertrouwde karakter verandert. Dat is de reden dat een nieuw, actiever erfgoednota voor u ligt.

Met eigenaren, historische verenigingen en andere stakeholders is gekeken wat er anders zou moeten. Een aantal jaren terug is er een grootschalige cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd, die uitgangspunt is voor een nieuwe waardering van ons erfgoed. We kijken breed naar alle vormen van erfgoed en willen een gezonde basis leggen voor de toekomst, waarbij de borging van onze pareltjes geregeld is. Hiertoe worden potentiële monumenten getoetst aan criteria waarna een voorstel gedaan zal worden voor een nieuwe uitgebalanceerde monumentenlijst. Het aanbod van potentiële monumenten wordt naar typologie (kerken, scholen, landgoederen, cultuurlandschap enzovoort) ingedeeld en gewogen. Daarna kunnen monumenten aangewezen worden.

Wij proberen om binnen een aantal jaar een nieuwe, actuele monumentenlijst te hebben. Daarnaast willen we deze monumenten behouden met een afgestemd stel planregels voor het omgevingsplan. Afstemming met welstand en de afdeling Samenleving wordt gezocht.

Ons erfgoed leent zich uitstekend om uitgedragen te worden. Het verhaal verdient het om verteld te worden. Met het plaatsen van monumentenschildjes, maken van brochures, het ondersteunen van Open Monumentendag en het aanstellen van een erfgoedambtenaar denken we het erfgoed recht te doen.

Contact

R. den Boer, medewerker afdeling ruimte van Gemeente Putten

T (0341) 359 611

E rdenboer@putten.nl