Grootschalige energieopwekking

De gemeente Putten vindt een duurzame leefomgeving belangrijk. In april 2017 stemde het college in met een onderzoek naar de mogelijkheden voor (grootschalige) duurzame energie opwekking in Putten. Bureau Over Morgen voerde deze verkenning voor de gemeente uit. Op basis van deze verkenning is een gemeentelijk beleidskader voor grootschalige energieopwekking opgesteld en is een pilot gestart. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar kansrijke locaties voor zonnevelden, windturbines en kijken we ook naar kansen voor de omzetting van biomassa.

Nederland is opgedeeld in energieregio’s en per regio wordt een strategie uitgewerkt om de energiedoelstellingen te halen. Putten werkt samen met gemeenten op de Noord-Veluwe. Samen is er een plan (de RES) opgesteld. Dit plan vertelt wat we de komende 10 jaar in de regio gaan doen om onze CO2 uitstoot te verlagen.

  • Wind

    Om de CO2-uitstoot te verminderen en over te gaan naar duurzame energie zijn regionale en lokale initiatieven nodig voor het grootschalig opwekken van energie, zoals windmolens. Op dit moment is er één initiatief: Windpark Horst en Telgt.

  • Zon

    De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Alle daken zullen we gaan benutten. Maar het kan ook op grotere schaal, zogenaamde zonneweides of zonneparken op de grond.