Erkenning kind

Voor erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor erkenning van uw kind

De vader erkent een kind als hij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Haar partner erkent het kind als zij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Dit kan ook als de verwekker van het kind een bekende zaaddonor is. De biologische moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Is de biologische moeder geen Nederlandse en de vader of vrouwelijke partner wel? De erkenning kan dan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind.

Voorwaarden

  • Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit.
  • Erkent u het kind na het zevende jaar? U moet binnen 1 jaar uw biologische ouderschap laten zien. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Heeft u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal 3 jaar hebben opgevoed.
  • Het DNA-onderzoek moet u laten doen door een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet. Let op dat u dit binnen 1 jaar na de erkenning laat doen.

Kosten

  • Erkenning van een kind is kosteloos.
  • Afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand - € 14,00.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van moeder en vader/erkenner. 
  • Schriftelijke toestemming van de biologische moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
  • Schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is.
  • De uitslag van het DNA-onderzoek, als het kind ouder is dan 7 jaar.

Meer over erkenning

Contactgegevens

T (0341) 359 670