Erkenning moederschap

Voor erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond? Neem contact op met de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor erkenning moederschap

U bent zwanger en u bent getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft samen een geregistreerd partnerschap? Is de zaaddonor onbekend? De vrouwelijke partner/echtgenote van de moeder is wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

Voorwaarden

  • Bent u niet getrouwd met uw vrouwelijke partner? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? De vrouwelijke partner kan het kind erkennen.
  • Heeft u gebruik gemaakt van een bekende zaaddonor? Bijvoorbeeld een vriend of familielid? Dan kan uw partner of de zaaddonor het kind erkennen.
  • Erkenning betekent niet dat u het ouderlijk gezag krijgt. Heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u getrouwd? De moeder en de getrouwde of geregistreerde vrouwelijke partner hebben volgens de wet samen het ouderlijk gezag.

Kosten

  • Erkenning van een kind is gratis.
  • Afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand - € 14,00

Meenemen

De moeder die niet zwanger of bevallen is, moet meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide moeders.
  • Een schriftelijke verklaring van de Stichting Donorgegevens waaruit blijkt dat de zaaddonor onbekend is.
  • Schriftelijke toestemming van de andere moeder (als zij niet zelf aanwezig is).

Meer over erkenning

Contactgegevens

T (0341) 359 670