Erkenning voor geboorte of later

Als u niet getrouwd bent en samen een kind heeft, kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader. U kunt het kind voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht), tegelijk met de geboorteaangifte of op een later moment erkennen. Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond, dan moet er contact opgenomen worden met de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor erkenning voor geboorte of later

Schriftelijke toestemming

Als het kind jonger is dan 12 jaar, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig.

Ouderlijk gezag

Als u een kind heeft erkend, betekent dat niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Het ouderlijk gezag kunt u na de geboorte regelen via www.rechtspraak.nl  Wilt u dat uw kind dezelfde achternaam krijgt als de vader? Kijk dan bij meer informatie 'Naamskeuze bij erkenning'. 

Voorwaarden

  • De man erkent het kind bij de gemeente waar het kind geboren is.
  • De vader is 16 jaar of ouder.
  • De vader is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al twee ouders.
  • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

  • De erkenning van een kind is kosteloos.
  • Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand - € 14,00

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van zowel moeder als vader/erkenner. 
  • De schriftelijke toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
  • De schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is.

Meer over erkenning

Contactgegevens

T (0341) 359 670