Erkenning voor geboorte of later

Als u niet getrouwd bent en samen een kind heeft, kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader. U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

 • Voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
 • Tegelijk met de geboorteaangifte
 • Op een later moment

Als het kind jonger is dan 12 jaar, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig.

Als u een kind heeft erkend, betekent dat niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Wilt u dat uw kind dezelfde achternaam krijgt als de vader? Kijk dan bij meer informatie 'Naamskeuze bij erkenning'. 

Voorwaarden

 • De man erkent het kind bij de gemeente waar het kind geboren is.
 • De vader is 16 jaar of ouder.
 • De vader is geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al twee ouders.
 • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

 • De erkenning van een kind is kosteloos.
 • Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand - € 13,20.

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs van zowel moeder als vader/erkenner. 
 • De schriftelijke toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • De schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is.

Meer over erkenning

Contactgegevens

T (0341) 359 670

Uitgelicht