Naamskeuze bij erkenning

Als u zwanger bent en niet getrouwd zal het kind automatisch de achternaam van de moeder krijgen. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt dan moet u dit doorgeven bij de gemeente. U doet dit gelijktijdig met de erkenning. Het is noodzakelijk dat zowel de moeder als de vader hierbij aanwezig is. De naamskeuze geldt ook voor elk volgend kind dat geboren wordt uit dezelfde relatie. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Voorwaarden

  • Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de naamskeuze.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van zowel moeder als vader/erkenner.

Meer over erkenning

Contactgegevens

T (0341) 359 670