Verklaring trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. Deze verklaring is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. U hebt niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

 

Let op! De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 23,30.

Aanvraag

U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid altijd persoonlijk aan bij de gemeente.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 674 of 359 677

Aanpak

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de geboorteakte
  • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat

 

Als u eerder bent getrouwd:

  • een echtscheidingsakte of een overlijdensakte 

 

U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Uitgelicht