Omzetting partnerschap in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Als u beiden niet in Nederland woont, maar u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet de omzetting gedaan worden bij de gemeente Den Haag.

Akte van omzetting

De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Deze akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Na de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt aan de akte van geregistreerd partnerschap een latere vermelding toegevoegd. Daarmee wordt het beëindigen van het geregistreerd partnerschap bewezen.

Bewijs omzetting buitenland

Het geregistreerd partnerschap wordt niet overal ter wereld erkend. Als u uw omzetting van geregistreerd partnerschap in het buitenland wilt bewijzen, dan kunt u bij de gemeente waar de omzetting plaats vond om een internationaal uittreksel van de huwelijksakte vragen. Een internationaal uittreksel van de huwelijksakte kost € 13,80. 

Kosten

  • Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur zijn de kosten € 325,50.
  • Op maandag van 10.00 tot 17.00 uur zijn de kosten € 325,50.
  • Op maandag om 09.00 uur en om 09.30 uur is het kosteloos (geen keuze ambtenaar en geen toespraak).
  • Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur zijn de kosten € 651,00.
  • Voor het trouwen op locatie worden kosten door de locatie zelf in rekening gebracht; deze kosten gaan buiten de gemeente om. De kosten van de locatie kunt u bij de locatie opvragen en worden ook rechtstreeks door de locatie aan u berekend.
  • Voor het toetsen van de locatie zijn de kosten € 306,50.
  • Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie en zonder gebruik van de trouwzaal) zijn de kosten € 98,00.

Termijn

Op het moment dat u de akte van omzetting ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap.
  • Een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens

T (0341) 359 670