Registratie huwelijk trouwen in het buitenland

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Voorwaarden

  • De huwelijksakte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler.
  • De huwelijksakte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel.
  • Als u of uw partner (of beide) niet de Nederlandse nationaliteit hebben en geen rechtmatig verblijf in Nederland, wordt een verklaring ex. artikel 2.9 lid 1 Wet BRP afgelegd.

Meer informatie

>> Trouwen in het buitenland

Contactgegevens

T (0341) 359 670