Verklaring trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. Deze verklaring is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. U hebt niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen. Let op! De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 24,30.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Afschrift van de geboorteakte van u en uw partner.
  • Uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat van u en uw partner.
  • Als u eerder bent getrouwd neemt u de echtscheidingsakte of een overlijdensakte mee.

Contactgegevens

T (0341) 359 670