Ondersteuning of hulpmiddelen

Vanuit de Wmo komt u mogelijk in aanmerking voor een bepaald hulpmiddel of een vorm van ondersteuning. Dit worden ook wel maatvoorzieningen genoemd.

De Wmo kent de volgende maatvoorzieningen:

  • Begeleiding.
  • Hulp bij het huishouden.
  • Kortdurend verblijf.
  • Rolstoelvoorziening.
  • Vervoersvoorziening.
  • Woonvoorziening.